• Громадський Бюджет
  • 1. Що таке Громадський бюджет (ГБ)?

   Громадський бюджет міста Одеси (далі – Громадський бюджет) – кошти бюджету м. Одеси, що спрямовуються на реалізацію проєктів розвитку м. Одеси, які подано авторами проєктів та які визнані переможцями за результатами online-голосування членів територіальної громади міста Одеси.

  • 2. Які є етапи Громадського бюджету?

   Процедура та порядок реалізації Громадського бюджету передбачає такі етапи: 

   1. створення Одеським міським головою Комісії;
   2. затвердження Одеським міським головою параметрів Громадського бюджету міста Одеси; 
   3. подання проєктів авторами проєктів; 
   4. здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради попередньої оцінки поданих проєктів на відповідність вимогам, визначеним Положенням, з подальшим визначенням єдиного відповідального профільного виконавчого органу Одеської міської ради (далі – відповідальний орган);
   5. проведення відповідальним органом аналізу проєкту;
   6. здійснення департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради організаційних заходів щодо виконання завдань громадського бюджету; 
   7. визначення Комісією проєктів, що допускаються до online-голосування; 
   8. online-голосування членів територіальної громади міста Одеси; 
   9. визначення проєктів-переможців за результатами online-голосування; 
   10. впровадження проєктів-переможців; 
   11. звітування та оцінка результатів реалізації проєктів-переможців.
  • 3. Хто може голосувати за проєкти Громадського бюджету?

    Голосувати за проєкти можуть повнолітні фізичні особи, які є громадянами України та членами територіальної громади м. Одеси.

  • 4. Як подати проєкт?

   Порядок підготовки проєктів

   1. Проєкт розробляється автором/авторами за формою, яка передбачена Положенням про Громадський бюджет. 
   2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Назва проєкту не повинна суперечити його основній меті. 
   3. План заходів з виконання проєкту повинен відображати етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг). 
   4. Основне фото проєкту, інші фото, схеми, креслення, які розкривають зміст та цілі проєкту, демонструють очікуваний результат та можливість його практичної реалізації, додаються автором проєкту до проєкту. 
   5. При підготовці проєкту автор проєкту забезпечує його відповідність таким вимогам:
   • проєкт відповідає нормам бюджетного та іншого законодавства України; 
   • питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень Одеської міської ради та її виконавчих органів; 
   • реалізація проєкту планується на території міста Одеси, стосується будівель (приміщень) та об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси; 
   • реалізація проєкту не повинна зводитись виключно до придбання основних засобів для забезпечення діяльності комунальних підприємств і установ Одеської міської ради; 
   • строк реалізації проєкту не перевищує встановлену параметрами Громадського бюджету міста Одеси максимальну тривалість його реалізації; 
   • усі обов'язкові поля передбаченої форми для подачі проєкту заповнені; 
   • бюджет проєкту, розрахований автором проєкту, включає усі витрати, необхідні для його реалізації (розробка проєктної документації, закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та ін.).

   ВАЖЛИВО: Об’єкт, який побудований або створений за результатами реалізації проєкту, повинен бути переданий в управління (оперативне управління, господарське відання) виконавчому органу, комунальному підприємству або установі Одеської міської ради для забезпечення належного утримання та експлуатації.

   Порядок подання проєктів

   1. Проєкт подається одночасно з додатками до останнього, а саме: бюджет проєкту та список осіб, які підтримали проєкт, за формою, наведеною в додатку до Положення про Громадський бюджет в електронному вигляді через електронний сервіс «Громадський бюджет» на онлайн-платформі https://citizen.odessa.ua/
   2. У разі подання проєкту необхідно подати список осіб, які підтримали проєкт, з підписами членів територіальної громади міста: щонайменше 20 осіб для малого громадського проєкту та 50 осіб – для великого громадського проєкту. 
   3. Кожен автор проєкту може подати не більше 2-х проєктів на один календарний рік. 
   4. Подаючи проєкт на реалізацію в рамках Громадського бюджету, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Одеською міською радою цього проєкту. 
   5. До початку голосування автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду в будь-який момент, про що надсилає відповідну письмову заяву на ім’я голови Комісії. 
   6. Комісія з питань Громадського бюджету сприяє публічному обговоренню поданих проєктів та надає можливість автору проєкту або уповноваженій ним особі представити проєкт під час публічного обговорення.

   Внесення автором проєкту необхідних правок до проєкту за результатами його розгляду на засіданні Комісії можливе до початку online-голосування.

 • Проєкти Громадського бюджету
  • 1. Які можуть бути номінації / теми проєктів?
   • безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, впровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони тощо); 
   • туризм (реалізація заходів із залучення туристів до міста. Проєкти у галузі міського туризму та туристичної інфраструктури);
   • телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології (автоматизація систем з надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської інфраструктури; облаштування зон wі-fi тощо); 
   • дорожньо-транспортна інфраструктура (розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів; регулювання дорожнього руху; облаштування місць для паркування автомобілів, велосипедних доріжок, місць для паркування та пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; вдосконалення мережі громадського транспорту; розвиток інфраструктури громадського транспорту тощо);
   • енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження); 
   • навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота із безпритульними тваринами, зокрема чіпування, регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин тощо); 
   • комунальне господарство (облаштування та озеленення територій, облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з відходами; поліпшення якості питної води тощо); 
   • культура (створення та розвиток закладів культурного напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток тощо); 
   • освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; організація просвітницьких заходів (тренінги, курси, семінари тощо); 
   • охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури; покращення послуг медичних установ та забезпечення вільного доступу до їх отримання; організація заходів з ранньої діагностики та профілактики захворювань; пропагування здорового способу життя тощо); 
   • соціальний захист (розвиток закладів соціальної допомоги та обслуговування, проведення заходів соціальної направленості, в тому числі заходи з реабілітації осіб з інвалідністю. Захист прав осіб з інвалідністю, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів інфраструктури); 
   • спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та здорового способу життя).
  • 2. Скільки проєктів може подати автор?

   Кожен автор проєкту може подати не більше 2-х проєктів на один календарний рік.

  • 3. Кому належить проєкт після його реалізації?

   Подаючи проєкт на реалізацію в рамках Громадського бюджету, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Одеською міською радою цього проєкту.

  • 4. Чи має автор право контролювати хід реалізації проєкту?

   Так, автор (автори) проєктів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією відповідних проєктів на всіх стадіях.

   Головні розпорядники бюджетних коштів (департаменти, управління, комунальні підприємства або установи Одеської міської ради) під час реалізації проєктів-переможців забезпечують взаємодію з автором (авторами) проєктів-переможців та враховують їх пропозиції в межах бюджетного законодавства.

  • 5. Хто може подати проєкт?

   Автором проєкту Громадського бюджету може бути:

   • суб’єкт господарювання (крім комунальних підприємств, комунальних установ та комунальних закладів Одеської міської ради),
   • громадська організація,
   • повнолітня фізична особа, яка зареєстрована та постійно проживає на території міста Одеси.

   Автором проєкту не може бути представник від виконавчих органів Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради та член комісії з питань Громадського бюджету міста Одеси.

  • 6. Чи може бути не один, а декілька авторів проєкту?

    Так, проєкт Громадського бюджету може мати і декілька авторів.

  • 7. Який мінімальний вік автора проєкту?

    Мінімально можливий вік автора проєкту – 18 років.

 • Школа Громадського бюджету
  • 1. Хто є організатором Школи громадського бюджету?

   Проєкт «Школа громадського бюджету» в м. Одесі реалізується Одеською міською радою спільно з Фондом Східна Європа та програмою EGAP відповідно до Меморандуму про співпрацю.

  • 2. На кого розрахований проєкт «Школа громадського бюджету»?

   Слухачами Школи громадського бюджету можуть бути потенційні автори проєктів Громадського бюджету Одеси, які прагнуть отримати базові знання про підготовку проєктів.

   Подавати проєкти зможуть суб’єкти господарювання, представники громадських організацій, які зареєстровані у м. Одесі, а також повнолітні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, що зареєстровані та проживають на території міста Одеси або мають довідку про місце роботи, навчання у місті Одесі.

   Вік слухачів Школи - 18+. 

  • 3. Скільки триває навчання в Школі громадського бюджету?

   У 2020 році інтерактивне навчання планується провести за допомогою інструментів інформаційно-комунікаційних технологій (в режимі онлайн-конференцій) протягом 2-х місяців.

  • 4. Чи потрібно платити за навчання в Школі громадського бюджету?

   Ні, навчання в Школі громадського бюджету є безкоштовним.

  • 5. Що входить до Програми навчання Школи громадського бюджету?

   Програма навчання в Школі включає шість основних тематичних модулів.

   Слухачі Школи дізнаються, що таке Бюджет участі (Громадський бюджет), познайомляться з його історією, практиками різних країн і окремих міст, отримають знання з історії розвитку цього інструменту електронної демократії в Україні.

   В рамках окремого модуля учасники отримають базові знання з планування місцевих бюджетів і бюджетного регламенту.

   Слухачі Школи також отримають навички проєктного менеджменту, а саме: навчаться формулювати проблематику, описувати цілі, заходи і формувати бюджет проєкту.

   Також учасники отримають навички публічної комунікації та агітації, роз'яснення особливостей е-голосування.

   Передбачається презентація кращих практик авторами проєктів-переможців м. Одеси.

   Для учасників Школи відбудуться презентації онлайн-платформи Одеської міської ради «Соціально активний громадянин», на якій здійснюються подача і голосування за проєкти Громадської бюджету Одеси.

   Протягом всього часу проходження Школи при залученні (менторстві) представників муніципалітету та експертів слухачі зможуть опрацювати отримані навички шляхом підготовки готового проєкту з метою його подальшого подання на онлайн-платформі. 

  • 6. Хто є спікерами Школи громадського бюджету?
   Спікерами Школи стануть експерти Фонду Східна Європа (програми EGAP), представники профільних департаментів Одеської міськради і автори-переможці Громадського бюджету Одеси минулих років.
  • 7. Чи можуть слухачами Школи стати автори проєктів Громадської бюджету минулих років?

   Так, можуть.

  • 8. Чи є обмеження щодо кількості учасників Школи?

   Ні, кількість слухачів Школи не обмежена

  • 9. Чи видається сертифікат після закінчення Школи?
   Так, після закінчення Школи видається відповідний сертифікат.
 • Веб-платформа «Соціально активний громадянин»
  • 1. Як зареєструватись на порталі «Соціально активний громадянин»?

   Для створення кабінету та подання проєктів здійснюється реєстрація на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua) за допомогою: 

   • авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), 
   • електронного цифрового підпису,
   • через соціальну мережу Facebook або акаунт Google 
   • електронної пошти шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження скан-копій або фото відповідного документа (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб та громадських організацій).
  • 2. Хто є адміністратором/модератором порталу «Соціально активний громадянин»?

   Виконавчим органом Одеської міської ради, відповідальним за функціонування електронного сервісу «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua), є департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

  • 3. Чи передбачено можливість доопрацювання проєктів?

   Так, у разі, якщо форма проєкту є неповною або заповненою з помилками, уповноважена особа департаменту економічного розвитку Одеської міської ради засобами телефонного зв'язку або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту.

   Автор проєкту протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи до проєкту.

   При поданні в останні дні прийому проєкти доопрацьовуються у строк, не пізніше дати закінчення подання проєктів.

   Проєкти, автори яких протягом встановленого строку не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи до проєкту, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку та в електронному сервісі є недоступними для публічного доступу.

   Крім того, за рішенням Комісії з питань громадського бюджету проєкт після публічного розгляду на засіданні Комісії може бути відправлений на доопрацювання, але з урахуванням передбачених термінів розгляду проєктів.

  • 4. Чи оприлюднюються персональні дані авторів проєкту та осіб, які підтримують/голосують за проєкт?

   Ні, в електронному сервісі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua) персональні дані осіб не оприлюднюються.

  • 5. Як відбувається голосування за проєкти?
   1. Оnline-голосування за проєкти здійснюється в електронному сервісі «Громадський бюджет» на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua). 
   2. Період оnline-голосування за проєкти визначається параметрами Громадського бюджету на відповідний рік.
   3. Одна особа може проголосувати за 5 проєктів. 
   4. Авторизація голосуючих здійснюється шляхом реєстрації на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою:
    • авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк),
    • електронного цифрового підпису,
    • через соціальну мережу Facebook або акаунт Google,
    • електронної пошти шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження скан-копій або фото відповідного документа (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб та громадських організацій). 
   5. Результати online-голосування відображаються в електронному сервісі «Громадський бюджет» у режимі реального часу.
  • 6. За скільки проєктів може проголосувати одна особа?

   Одна особа може проголосувати за 5 проєктів

  • 7. Чи передбачені у Положенні про Громадський бюджет (бюджет участі) вимоги до е-системи для адміністрування Громадського бюджету?

   Електронний сервіс «Громадський бюджет» (далі – електронний сервіс) – сервіс, розміщений на порталі «Соціально активний громадянин» для забезпечення автоматизації всіх етапів Громадського бюджету, зокрема процесів: подання проєктів авторами проєктів; визначення Комісією проєктів, які допускаються до голосування; online-голосування за проєкти членами територіальної громади м. Одеси; оприлюднення інформації щодо проєктів-переможців, стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів; 

   1. Електронний сервіс «Громадський бюджет» створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Громадського бюджету і розміщується на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua). 
   2. Виконавчим органом Одеської міської ради, відповідальним за функціонування електронного сервісу, є департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради. 
   3. Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення власних кабінетів для подання проєктів та проведення online-голосування.
   4. Для створення кабінету та подання проєктів здійснюється реєстрація на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), електронний цифровий підпис або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження скан-копій або фото відповідного документа (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб та громадських організацій). 
   5. Електронний сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду проєктів, проводити online-голосування за них та відслідковувати етапи їх реалізації. 
   6. Електронний сервіс дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов'язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, електронною поштою. 
   7. Електронний сервіс автоматично визначає проєкти-переможці на підставі автоматичного підрахунку голосів. 
   8. На електронному сервісі розміщується аналітична та звітна інформація з питань, пов’язаних з розглядом та реалізацією проєктів.
  • 8. Як визначаються проєкти-переможці Громадського бюджету?

   Електронний сервіс «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua) автоматично визначає проєкти-переможці на підставі автоматичного підрахунку голосів.

  • 9. Чи може автор зняти проєкт з розгляду? На якому етапі?

    Автор може зняти свій проєкт з розгляду в будь-який момент, але до початку голосування.

   Для цього необхідно надіслати відповідну письмову заяву на ім’я голови Комісії на електронну адресу: citizen@omr.gov.ua

  • 10. З яких причин може бути відмовлено в прийнятті проєкту для голосування

   Комісія з питань Громадського бюджету приймає рішення про відмову в прийнятті проєкту для голосування з таких причин:

   проєкт суперечить законодавству України;

   • автор проєкту надав недостовірні відомості про себе;
   • у рамках проєкту передбачається виключно розробка проєктно-кошторисної документації;
   • надання відповідальним органом висновку щодо неможливості реалізації поданого проєкту;
   • проєкт має незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Одеси);
   • проєкт суперечить завданням, визначеним міськими програмами розвитку міста або дублює окремі їх заходи, які плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
   • реалізація проєкту планується на території або об'єктах, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
   • у рамках проєкту передбачено витрати на утримання та обслуговування об’єкту, створеного за результатом реалізації проєкту, у сумі, що перевищує вартість реалізації самого проєкту.

   Внесення будь-яких змін до проєктів, зокрема зміна локалізації чи об'єднання з іншими проєктами, можливе лише за згодою авторів відповідних проєктів.

   Проєкти, щодо яких Комісією прийнято рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування, участь в оnline-голосуванні брати не можуть.