«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2022-3343
Статус: Проєкт на реалізації

Повний опис проєкту

Проблема

В Одесі проживає велика кількість дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами. Насправді дітей, які не мають офіційного діагнозу, однак потребують особливого ставлення набагато більше. Це діти, яким з різних причин не поставлений діагноз, в тому числі й завдяки небажанню батьків визнавати наявність особливостей розвитку у своїх дітей. Проте, всі вони потребують своєчасної адекватної корекції їх шкільних навичок та поведінки.
Для дітей з особливими потребами вкрай важливо навчатись в загальноосвітній школі. Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток цих дітей. Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами, в таких умовах оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. У дітей з особливими освітніми потребами є можливості для налагодження дружніх стосунків зі своїми ровесниками й участі у громадському житті.
Одним з важливих складових інклюзивної освіти є облаштування Інтерактивної сенсорної кімнати. Навіть при наявності сенсорних кімнат в загальноосвітніх школах не завжди вчителі – асистенти володіють спеціальними знаннями та навичками для роботи з дитиною в сенсорній кімнаті. Та обладнання таких кімнат зазвичай не відповідає сучасним потребам для ефективного розвитку та релаксації дитини.
Також, найважливішим етапом підготовки закладів освіти до реалізації процесу інклюзії є етап психологічних, ціннісних змін і підвищення рівня професійної компетентності їх фахівців. Саме стан кадрового потенціалу є важливим фактором, що впливає на поширення сучасних технологій інклюзивної освіти та методів виховання, навчання і розвитку дітей, у тому числі – з обмеженими можливостями здоров’я.
Потрібним безумовно є також поширення корисної інформації серед батьків дітей шкіл міста Одеси. Для того, щоб процес інклюзивного навчання розпочався для дитини, яка цього потребує, саме батьки мають зробити цей перший крок – визнати, що допомога дитині потрібна.


Мета проєкту

Мета проекту є впровадження Центру інклюзивної грамотності та освітніх технологій на базі Одеської ЗОШ № 26 м. Одеси, як навчального простору для педагогів і батьків міста з використанням інтерактивного цифрового обладнання, сенсорних методик. Осучаснення знань з питань інклюзії вчителів та вчителів – асистентів.
Надання допомоги дитині з особливими освітніми проблемами в корекції психічних станів - зниження агресії та тривожності; профілактика розумової і фізичної перевтоми та корекції навчальних навичок в реальному часі з використанням можливостей обладнання Інтерактивної сенсорної кімнати.
До навчального процесу в школі мають бути залучені найкращі вчителі для посилення інтеграції осіб з інвалідністю та особливостями розвитку у суспільне життя шляхом розвитку толерантності українського суспільства - це наша мета.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Надати теоретичні знання вчителям, вчителям – асистентам та батькам, які можна використовувати при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Налагодити обмін досвідом між вчителями та вчителями – асистентами міста Одеси.
Створити Інтерактивну сенсорну кімнату з сучасними інтерактивними сенсорними комплексами та освітніми технологіями. Надати реальну допомогу в корекції психічних станів та корекцію навчальних навичок дитині з особливими освітніми потребами шляхом систематичної роботи з нею в створеній Інтерактивній сенсорній кімнаті.
Підвищити рівень професійної компетентності не лише теоретичними знаннями, а й практичним умінням використовувати отримані знання при роботі з дитиною в Інтерактивній сенсорній кімнаті. Проводити конференції, семінари, форуми, майстер - класи з використанням можливостей інтерактивних сенсорних комплексів та інші масові заходи з вчителями, вчителями – асистентами та батьками з метою підвищення інклюзивної грамотності та толерантності суспільства.


Для кого цей проєкт

Центр в місті Одесі створюється для вчителів, вчителів – асистентів, дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків.
Обладнання Інтерактивної сенсорної кімнати, розраховані на практичне навчання педагогів та асистентів педагогів, від вчителів початкової школи до вчителів старших класів та корекцію психічних станів та навчальних навичок дітей з особливими освітніми потребами.


Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

Процес реалізації Центру інклюзивної грамотності та освітніх технологій має певні ризики, такі як: коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, можливість стихійних лих. Однак, ці можливі фінансові ризики закладені в бюджет проекту, та у разі відсутності їх під час реалізації проекту сума витрат може бути меншою.


Приклади (кейси) схожих рішень

Таких проектів в Україні не маєПлан заходів з реалізації проєкту


1. Розробка проектно – кошторисної документації;
2. Демонтаж старого обладнання кабінету та підготовчі роботи;
3. Ремонт приміщення;
4. Закупівля інтерактивного сенсорного обладнання;
5. Монтаж і налагодження інтерактивного сенсорного обладнання.


Ключові показники оцінки результату проєкту


Підвищення обізнаності педагогів, вчителів – асистентів та свідомості батьків дітей міста Одеси надасть змогу залучити до процесу корекції більшу кількість дітей з особливими освітніми потребами.
Створення Центру надасть можливість побудувати необхідні та достатні умови інклюзивного освітнього середовища, що в свою чергу забезпечить дітям з особливими освітніми потребами рівні можливості розвитку, необхідні для максимальної адаптації та повноцінної інтеграції в суспільство.
Наскрізне застосування інтерактивних сенсорних технологій в освітньому процесі, удосконалить систему освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.
Інформування батьків, підвищення свідомості громади міста Одеси стане інструментом забезпечення успіху інклюзивної освіти і сучасної системи надання інформації через запровадження інноваційних освітніх технологій на основі інклюзивного підходу та спеціальних освітніх моделей, яка буде доступна всім вчителям та батькам міста, що в свою чергу підвищить престижність міста та покращить майбутнє дітей Одеси.
Таким чином, Центр інклюзивної грамотності та освітніх технологій буде створений на допомогу вчителям м. Одеси та батькам, щоб здобувати додаткові знання в:
• користуванні інтерактивними комплексами та системами (створення інтерактивних уроків, демонстрація та редагування відеоматеріалів з комп'ютера, зберігання файлів для подальшої групової або дистанційної роботи);
• отримання релаксації в Інтерактивній сенсорній кімнаті для зняття емоційної та м'язової напруги; стимулювання чутливості і рухової активності дітей, підлітків, дорослих; фіксування уваги та управління ним, підтримання інтересу і пізнавальної активності; підвищення психічної активності за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвиток уяви і творчих здібностей дітей, підлітків і дорослих; корекцію психоемоційного стану.
.jpg
головне фото проекту.jpg
(136.86 Kb)

.jpg
схеми проект 4.jpg
(40.3 Kb)

.jpg
схеми проект 1.jpg
(42.67 Kb)

.jpg
схеми проект 2.jpg
(32.64 Kb)

.jpg
схеми проект 5.jpg
(59.62 Kb)

.jpg
схеми проект 3.jpg
(39.6 Kb)
2021-10-29 15:46   Проєкт створено

2021-10-29 15:46   Проєкт первинно відправлений на розгляд

2021-11-08 09:19   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2021-11-08 11:44   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
висновок 2022-3343.jpg
(683.89 Kb)

2021-11-08 11:45   Відповідальний: Департамент освіти та науки

2021-11-22 07:44   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент освіти та науки
.pdf
Проєкт 2022-3343.pdf
(571.06 Kb)

2021-11-08 11:45   Залучений виконавець: Управління капітального будівництва
2021-11-19 10:50   Звіт про аналіз відповідності проєкту
.pdf
2022-3343.pdf
(358.82 Kb)

2021-11-27 00:26   Допущений до голосування

2022-01-13 16:15   Проєкт переможець