«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2022-3261
Статус: Не допущений до голосування

Повний опис проєкту

Проблема

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, за останні роки заклади освіти, зокрема загальної середньої, багато часу працювали дистанційно, що вимагало від педагогічних працівників уміння швидко адаптуватися до нових умов навчання, використовуючи різні технології (проектні, інформаційно-комп’ютерні, інтерактивні тощо), середовище Moodle, платформи (ZOOM, Google Meet, WebEx, Microsoft Office-365). Так, результати опитування педагогічних працівників закладів освіти засвідчили, що більше 50% не були готові до таких умов надання освітніх послуг, що і підтверджує актуальність та необхідність цілеспрямованої підготовки педагогічних працівників до підвищення якості надання освітніх послуг в умовах карантину.


Мета проєкту

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста Одеси з питань надання якісних освітніх послуг в умовах карантину.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Надати теоретичні знання педагогічним працівникам про різні платформи (ZOOM, Google Meet, WebEx, Microsoft Office-365) , їх переваги та недоліки, технології (проектні, інформаційно-комп’ютерні, інтерактивні тощо) та середовище Moodle, які можна використовувати під час карантину і не тільки. Підвищити рівень професійної компетентності не лише теоретичними знаннями, а і практичними уміннями використовувати отримані знання.


Для кого цей проєкт

Проєкт розрахований для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста Одеси.


Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

За можливої непередбаченої епідеміологічної ситуації в Україні у 2022 році викликаної COVID-19 реалізація проєкту безперервно переходить у площину онлайн, що не вимагатиме додаткових витрат на досягнення запланованих результатів.


Приклади (кейси) схожих рішень

Курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"План заходів з реалізації проєкту


1. Формування команди фахівців (керівник, лектори, секретар), які будуть реалізовувати проєкт, організовувати групи для навчання (10 груп по 20 осіб), проводити його та видавати документи (свідоцтво) про підвищення кваліфікації.
2. Закупівля канцтоварів, технічного обладнання, підготовка роздаткового матеріалу.
3. Складання план-графіку навчання та ознайомлення з ним учасників.
4. Навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у межах якого буде розкрито такі теми.
- Технології проведення дистанційного навчання за допомогою хмарних платформ в вигляді - відеоконференцій, веб-конференцій, вебінарів, уніфікованих комунікацій (ZOOM, Google Meet, WebEx та інших).
- Методичні особливості використання модульного об'єктно-орієнтованого динамічного середовища навчання Moodle.
- Сучасні технології розробки вебінарів, відео уроків, презентацій.
- Використання хмарних технологій в дистанційному навчанні, інтеграція платформ та середовищ до єдиного комплексу підтримки різних форм змішаного навчання.
- Google у професійній діяльності вчителя (акаунт Google, пошта Gmail, Google Keep, Google Calendar, Google Документ; використання об’єктів Google Диску для організації спільної діяльності учнів; Google Форми: алгоритм створення, типи завдань, основні налаштування; використання QR коду в діяльності вчителя).
- Платформа Microsoft Office-365 (OneDrive, OneNote, SharePoint, Teams, Forms, Outlook).


Ключові показники оцінки результату проєкту


Ключовими показниками за якими можна оцінювати проект є:
- професійне зростання педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, набуття нових навичок подачі інформації, різноманіття використаного контента при підготовці уроків, планування освітнього процесу з використанням різних технологій;
- впровадження ефективних рішень для підвищення якості надання освітніх послуг, зростання ефективності викладання та, з рештою, допомога учням засвоїти матеріал;
- уміння педагогічними працівниками обирати платформу (технології, сервіси) для роботи в дистанційному режимі;
- уміння використовувати хмарні технології та Google у професійній діяльності вчителя;
- підвищення якості надання освітніх послуг в закладах загальної середньої освіти;
- успішна реалізація освітньої реформи та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м.Одеси.
.jpg
Без названия.jpg
(6.1 Kb)
2021-10-13 15:58   Проєкт створено

2021-10-13 15:59   Проєкт первинно відправлений на розгляд

2021-10-25 16:24   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2021-10-27 11:33   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
2022-3261.jpg
(676.17 Kb)

2021-10-27 11:34   Відповідальний: Департамент освіти та науки

2021-11-05 15:44   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент освіти та науки
.pdf
Проєкт 2022-3261.pdf
(162.45 Kb)

2021-11-27 00:37   Не допущений до голосування