«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2020-2821
Статус: Проєкт реалізовано

Повний опис проєкту

Проблема

Внаслідок реформи освіти в Україні та появи НУШ, модель викладання повинна працювати цікавіше і ефективніше. Важливим кроком на шляху реалізації завдань НУШ є запровадження в школах сучасної освіти за допомогою цифрових технологій та навчанням через них. Задля підтримки реформи, потрібно надалі оптимізувати шкільну мережу, а також посилити кар’єрний прогрес вчителів, їхній професійний розвиток.
Навіть при наявності мультимедійного обладнання в школах м.Одеси, навчальним закладам не вистачає фахівців, які можуть донести інформацію з використанням цифрових технологій, цікаву саме дітям. Чинні вимоги до якості навчального забезпечення доповнюються показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і передбачають наступне: дослідницький підхід до формування умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, творчості, тощо.
Треба змінювати принципи викладання в школах міста, впроваджувати всебічне розвинення компетентності педагогів, шляхом підвищення кваліфікації в напрямку цифрових технологій, залучати педагогів до участі в семінарах, конференціях, хакатонах для обміну інформацією та досвідом, створювати технологічно оснащенні класи (в яких будуть інтерактивні дошки, цифрові лабораторії, планшети для інтерактивної роботи з учнями) для наочної демонстрації роботи вчителя.
Результатом таких змін буде впевнене і критичне застосування інформаційно - комунікаційних технологій, вміння створювати, шукати, обробляти інформацію та обмінюватись нею у роботі та приватному житті не тільки для педагогів, але і для учнів.
Необхідно підвищувати інформаційну та медіа грамотність вчителів, навчати основам програмування, кібербезпеки та вмінню алгоритмічно мислити, працювати з базами даних хмарних сервісів, етичному ставленню до інформації та інтелектуальної власності.


Мета проєкту

Мета проекту є впровадження Центру цифрових освітніх технологій, на базі НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси, як навчального простору для педагогів і учнів міста з використанням мультимедійного та експериментального цифрового обладнання.
Наскрізне застосування цифрових технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи і сучасної системи надання інформації через технології, яка буде доступна всім учням та вчителям мiста. Впровадження цифрових технологій в освітній галузі має перейти від одноразових проектів до системного процесу, який охоплює майже всі види діяльності педагога та максимально використовується учнями міста. Цифрові технології у навчанні суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином сформують в учня важливі для нашої сучасності навички технологічної компетентності.
Нова школа потребує нового вчителя, який має стати агентом змін. Реформа передбачає низку стимулів для особистого і професійного зростання з метою залучення до професії найкращих. Учителі вивчатимуть особистісно - орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки, тощо. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль вчителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.
Більшість українських вчителів потребує осучаснення знань з предметів, які вони викладають, а також оволодіння новими прийомами та підходами до викладання. Чинна система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів не спроможна забезпечити такі зміни.
З появою Центра цифрових освітніх технологій, збільшиться кількість моделей підготовки та підвищення кваліфікації вчителів. Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано на наступні форми: курси при Центрі цифрових освітніх технологій, семінари, вебінари, конференції, хакатони. Як наслідок, вчитель отримує право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, у відповідності до Закону України “Про освіту”, а ми створимо простір для цього за допомогою Центру цифрових освітніх технологій у м. Одесі.
До навчального процесу в школі мають бути залучені найкращі вчителі - це наша мета.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Школи мають перетворитися на місце, в яке є бажання приходити, де цікаво та приємно знаходитися. На жаль, зараз школи справляють здебільшого протилежне враження. Переважна більшість з них немає необхідного обладнання, аби просто виконати навчальні програми. Є відома аксіома, що якість системи освіти не може бути вищою за якість вчителів, котрі в ній працюють. Хороший вчитель має не просто передати дитині інформацію, а мотивувати дитину навчатися та підтримувати її розвиток.
Професія вчителя вимагає: високого рівня підготовки, постійного розвитку та психологічної віддачі. Необхідність створення Центра цифрових освітніх технологій є незворотною та потрібною педагогам.
Зараз професійний розвиток вчителів цілком залежить від обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО). В м. Одеса, потрібно створити Центр цифрових освітніх технологій, а НВК “Одеська гімназія №2” зможе повністю забезпечити потреби такого центру.
Враховуючи потреби вчителів, замість імітації наукової роботи або теоретичних лекцій Центр цифрових освітніх технологій Одеси має пропонувати гнучкі форми навчання, які не відривають вчителя від роботи на тривалий час.
Центром цифрових освітніх технологій м.Одеси для педагогів по фаху будуть запропоновані оснащені тематичні простори з прикладом налагодженої роботи в реальному часі:
• клас хімії;
• клас фізики;
• клас початкової школи;
• актова зала для проведення конференцій, семінарів, та інших масових заходів.
Масові заходи в рамках Центру зможуть впроваджувати обмін досвідом між вчителями, організовувати навчання у форматі "рівний рівному" (peer-learning), як у межах окремої школи, так і поза нею, використовуючи здобутий досвід.
У зв’язку з цим можна проводити семінари, форуми, конференції, проводити навчальний процес:
• з використанням можливостей ПЗ SMART Learning Suite та інтерактивних навчальних комплексів;
• з використанням цифрових лабораторій Labdisc, на предметному викладанні фізики та хімії.
Вчителі в Центрі цифрових освітніх технологій, зможуть зацікавлено працювати над міні-проектом у групах, проводили досліди за допомогою цифрових лабораторій, бачити результати вимірів на учнівських планшетах. Педагоги зможуть продумувати, на якому етапі і як саме використовувати дидактичні матеріали.
Використання електронних освітніх ресурсів – це економія часу на уроці, а також можливість використовувати різноманітні форми роботи педагога та його особистого навчання. Завдання Центру цифрових освітніх технологій об’єднати та налаштувати підвищення якості освіти за допомогою використання цифрових обладнання в м. Одеса.
Лише поєднуючи інновації із залученням школярів у навчанні, можливо виростити покоління новаторів в нашому місті.


Для кого цей проєкт

Центр цифрових освітніх технологій створюється для вчителів та учнів м.Одеси. Вчителі зможуть вдосконалювати свої знання і навички з користування інтерактивними технологіями: навчитись успішно працювати з інтерактивними дошками, цифровими лабораторіями та іншими технологіями для підвищення якості освіти; розширити і поглибити власну цифрову компетентність; навчитись застосовувати інноваційні методи викладання та різні форми інтегрованого навчання; набути навички створення освітнього середовища, здатності оцінити власну практику в контексті освітніх новацій; здійснювати моніторинг розвитку учнів, використовуючи при цьому сучасні інформаційно- комунікаційні технології, інноваційні освітні сервіси та ресурси глобальної мережі.
Хмарні технології навчання, зберігання і обміну інформацією допоможуть викорінити паперовий документообіг, та бути більш мобільними в наданні інформації для учнів та вчителів. Обладнання класів та конференц зали, розраховані на навчання педагогів всіх напрямків, від вчителів початкової школи до вчителів точних наук із зануренням у процес навчання в реальному часі.
Учні зможуть користуватись результатами отриманих знань, проводити лабораторні опити, приймати участь у конференціях здійснювати комунікацію з учнями інших шкіл.
Конференції можуть вміщувати понад 2000 учнів, в семінарах планується участь від 500 чоловік, хакатони плануються за участю 500 і більше вчителів. Вони сприятимуть професійному і творчому зростанню педагогів, що і є стратегією Нової української школи.
Адже Нова українська школа - це освітня реформа розвитку, метою якої є формування основ для сьогоднішнього і майбутнього успіху країни. Але будь-яка реформа зупиниться без сучасних технічних засобів, які супроводжують її впровадження.
Центр цифрових освітніх технологій м. Одеси сприятиме належній професійній компетентності вчителів, що призведе до високого рівня отриманих знань та зацікавленості учнів, а отже і якості освіти в цілому.


Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

Процес реалізації Центру цифрових освітніх технологій має певні ризики, такі як: коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, можливість стихійних лих. Однак, ці можливі фінансові ризики закладені в бюджет проекту, та у разі відсутності їх під час реалізації проекту сума витрат може бути меншою.
Таким чином, Центр цифрових освітніх технологій буде створений на допомогу вчителям м.Одеси всіх напрямків, щоб здобувати додаткові знання в:
• користуванні інтерактивними комплексами та системами (створення інтерактивних уроків, організація незалежного тестування, демонстрація та редагування відеоматеріалів з комп'ютера, зберігання файлів для подальшої групової або дистанційної роботи);
• проведенні експериментів, аналізу та презентації результатів, здобутих при роботі з цифровими лабораторіями LABDISC ;
• запровадженні цифрових лабораторій LABDISC, щоб зрозуміти абстрактні явища та охопити багато наукових тем з мінімальним набором обладнання;;
• створенні авторського педагогічного контенту
• Technology-Mediated Instruction (навчання через технології) в класі змішаного навчання;
• використанні персональних пристроїв та хмарних технологій в процесі навчання;
• роботі з програмним забезпеченням SMART Learning Suite (SLS), яке створено для того, щоб зробити навчання сучасним, цікавим та надихати учнів на активну роботу.План заходів з реалізації проєкту


1. Організація навчання 4 вчителів-предметників та 4 вчителів початкової школи (разом 8 вчителів), використанню інтерактивних технологій SMART в навчальному процесі, для подальшої передачі досвіда іншим вчителям.
2. Розробка з нуля та планування варіантів інтерактивних уроків за різними темами різних предметів з мультимедійним наповненням, враховуючи вимоги Нової української школи.
3. Оснащення класу фізики та класу хімії НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси необхідним обладнанням та програмним забезпеченням на 3 роки (до комплекту обладнання 1 класу входить: ноутбук, документ-камера, багатофункціональний пристрій, wi-fi роутер, цифрова лабораторія GLOBISENS LABDISC, інтерактивна дошка, акустична система, мультимедійний проектор, 15 планшетів).
4. Оснащення одного класу молодшої школи НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси необхідним обладнанням та програмним забезпеченням на 3 роки (до комплекту обладнання класу входить: ноутбук, документ-камера, багатофункціональний пристрій, wi-fi роутер, інтерактивна дошка, акустична система, мультимедійний проектор, 23 планшети).
5. Оснащення актової зали НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси необхідним обладнанням та програмним забезпеченням на 3 роки (до комплекту обладнання входить: ноутбук, документ-камера, багатофункціональний пристрій, wi-fi роутер, проекційний екран моторизований настінний, мультимедійний проектор,акустична система).
6. Налаштування та введення обладнання трьох класів та актової зали в експлуатацію.


Ключові показники оцінки результату проєкту


В прагненні удосконалення засобів навчання, нашому місту потрібен центр, завдяки якому вчителі впевнено перейдуть на навчання в ігровій формі, з активним використанням інтерактивних цифрових технологій, хмарних сервісів та засобів мультимедіа. Діти зможуть вивчати базові предмети за допомогою електронних ігрових ресурсів, а вчителі використовувати програми, що заохочують дітей до навчання, розвитку логіки, уваги, пам'яті, уяви, креативного мислення. В Центрі цифрових освітніх технологій м. Одеси можна буде побачити, як учні працюють на планшетах, мультимедійних дошках та використовують цифрові лабораторії і що змішана модель навчання це не тільки слова, а дієва методика, яка потрібна кожному педагогу.
Ключовими показниками за якими можна оцінювати проект є:
- професійне зростання вчителів,набуття нових навичок подачі інформації, різноманіття використаного контента при підготовці уроків, планування освітнього процесу за участю цифрових технологій;
- використання у навчальному процесі програмно-апаратного комплексу цифрової лабораторії Labdisc;
- можливість проводити тренінги та майстер-класи з використанням цифрового вимірювального комплексу Labdisc;
- обмін досвідом між вчителями з використанням цифрового вимірювального комплексу Labdisc в реальних умовах фізичного та хімічного кабінетів НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси;
- створення комплексного підходу у сучасному навчанні та досягнення учнями зазначених у державному освітньому стандарті кращих результатів;
- перетворення великих масивів інформації, в абстрактні поняття, для розуміння причинно-наслідкових зв’язків для кожного учня;
- створення семінарів та конференцій, щоб педагогічний колектив НВК “Одеська гімназія №2” м. Одеси мав змогу йти в авангарді реалізації проектів, пов’язаних з інноваційними технологіями, знаходити яскраві рішення з подолання перешкод технічного характеру, завжди відзиватись на нові виклики сучасності, творчо їх вирішувати та допомагати іншим викладачам нашого міста;
- покращення ефективності освітніх стандартів навчання, що є першочерговим завданням Нової української школи;
- підвищення рівня зацікавленості до вивчення нового матеріалу та підвищення рівня успішності учнів, що сприяє користуванню знаннями, уміннями та навичками в дорослому житті;
- нове сприйняття інформації для вчителів, нові знайомства, позитивне спілкування з однодумцями, і зустріч зі старими друзями на конференціях, хакатонах та семінарах;
- розширення спектру інструментів для створення авторського інтерактивного навчального контенту з використанням надсучасних технологій;
- гейміфікація навчання, хмарні технології для дистанційного навчання, тощо;
- більш ефективне навчання за допомогою інтерактивного комплексу, який використовується не тільки під час уроків, а й на ГПД, батьківських зборах та консультаціях.
- впровадження ефективних рішень для підвищення якості освіти, зростання ефективності викладання та, з рештою, допомоги учням (а це до речі не тільки діти, а й вчителі) бути успішними.
- успішна реалізація освітньої реформи та підвищення кваліфікації вчителів кожної школи м.Одеси.
.png
Odessa.Gimnaziya.2.PNG
(524.5 Kb)
2019-10-30 22:55   Проєкт створено

2019-10-30 23:08   Проєкт первинно відправлений на розгляд

2019-11-07 08:31   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2019-11-07 10:04   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
2020-2821.jpg
(792.68 Kb)

2019-11-07 10:06   Відповідальний: Департамент освіти та науки

2019-11-07 16:54   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент освіти та науки
.jpg
2821(1).jpg
(1.77 Mb)
.jpg
2821(2).jpg
(1.97 Mb)

2019-11-14 14:14   Допущений до голосування

2019-12-24 02:33   Проєкт переможець