«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2020-2716
Статус: Не набрав голосів

Повний опис проєкту

Проблема

В українському сегменті інтернету замало пам’яток вітчизняної писемної спадщини XIX – першої третини XX століття, який характеризується появою численних періодичних видань в Одесі. Враховуючи особливості історичного періоду, ці часописи відсутні у більшості бібліотек України і світу. Саме замала кількість примірників, що збереглися та їх поганий фізичний стан є причинами того, що й досі відсутній повноцінний, багатоплановий науковий аналіз цих джерел.
Періодичні видання колишніх часів – це практично літопис розвитку суспільства. Вони дають можливість познайомитися з історією, літературою, суспільним життям, науковими досягненнями та іншими подіями Одеси минулих століть, здійснити подорож у часі та побачити світ очима попередніх поколінь. За матерiалами газет можна прослiдкувати iсторiю розвитку мiста, його будiвництва та благоустрою, культурно-мистецького життя тощо.
Разом з цим, значна кількість зазначених періодичних видань дбайливо зберігається у фондах Одеської національної наукової бібліотеки, найстарішої публічної книгозбірні України, місією якої є збереження цих фондів та якнайповніше задоволенням потреб суспільства у доступі до культурної спадщини. Але доступ до цих скарбів є вкрай обмеженим через незадовільний фізичний стан самих видань, обумовлений якістю тогочасного друку та історичним умовами. Так, широким верствам населення недоступні рідкісні добірки регіональної періодики XIX-ХХ століть, зокрема:
• "Одесский вестник" за 66 років (1827-1893)
• "Ведомости Одесского городского общественного управления" за 27 років (1864-1878, 1880-1891, 1893, 1894)
• "Ведомости Одесского градоначальства" за 49 років (1868-1917)
• "Новороссийский телеграф" за 31 рік (1869-1900)
• "Одесские новости" за 34 роки (1884-1917,1919)
• "Одесский листок" за 34 роки (1883-1917)
• "Чорноморська комуна" за 11 років (1929-1940).

Саме оцифрування рідкісних періодичних видань, в т.ч. з переліку вищезназначених, здатне вирішити проблему доступу до документів, що мають виняткову історико-краєзнавчу та культурно-просвітницьку цінність у вивченні та популяризації історії Одеси. Введення масиву оцифрованих копій зазначених документів до мережі Інтернет у режимі 24/7 сприятиме їхньому необмеженному поширенню у світовому науковому обігу.


Мета проєкту

Оцифрування та удоступнення фонду унікальних періодичних видань з фонду Одеської національної наукової бібліотеки, які становлять виняткову історико-краєзнавчу та культурно-просвітницьку цінність у вивченні та популяризації історії Одеси.
Окрім цього, доступ до такої інформації в глобальній інформаційно-телекомунікаційної мережі сприятиме підвищенню іміджевого потенціалу Одеси як міста, де за підтримки місцевої влади активно впроваджуються інноваційні проекти, що слугують підвищенню якості життя людей шляхом впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Оцифрування унікальних періодичних видань з фонду Одеської національної наукової бібліотеки, які становлять значну частину культурного та краєзнавчого надбання Одеси, можливе за наявності спеціалізованого цифрового сканера формату А1, та двох потужних комп'ютерів, придбання яких передбачається здійснити у власність територіальної громади міста за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, та передати бібліотеці в оперативне управління для реалізації проєкту. Усі дії, пов'язані з оцифруванням, обробкою видань та організацією віддаленого доступу до них провести силами співробітників бібліотеки та волонтерів (за потреби), використовуючи наявну в бібліотеці технологічну та організаційну інфраструктуру, за потреби - облаштувавши для цього спеціальні робочі місця операторів.
Збереження друкованих матеріалів, що мають історико-культурну цінність, та надання доступу до повних текстів оцифрованих видань буде реалізовано за допомогою наявного в бібліотеці веб-ресурсу «Цифрова бібліотека» (odnb.odessa.ua/rarities)


Для кого цей проєкт

Онлайн-ресурс, на якому буде представлено доступ до рідкісних періодичних видань з фондів ОННБ, буде доступним у режимі 24/7 дозволить задовольнити культурні, освітні, інформаційні, науково-дослідні та інші потреби одеситів, в т.ч. тих, що мешкають за кордоном, а також дослідників історії Одеси з усього світу шляхом надання доступу до краєзнавчої інформації, зокрема до унікальних періодичних видань.
Окрім того, в рамках проекту передбачається вжити заходів з підвищення поінформованості населення про можливості задовольнити культурно-освітні, наукові, дослідницькі та дозвіл леві потреби широких кіл громадськості, які стають доступними завдяки реалізації проекту.


Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

Враховуючи особливості проекту та необхідного для його реалізації обладання можно зробити висновок, що ризиків у впровадженні та подальшій експлуатації немає, крім можливого подорожчання сканеру і комп’ютерної техніки.


Приклади (кейси) схожих рішень

ОННБ володіє потужним понадп’ятимільйонним фондом документів, близько 200 тисяч з яких мають надзвичайну цінність з історико-культурної точки зору. Ці унікальні скарби заслуговують на особливе ставлення, дбайливе збереження та широку популяризацію, в т.ч. засобами сучасних інформаційних технологій. Одним з дієвих заходів, що можуть забезпечити його належний захист і популяризацію, є інтенсивне оцифрування документів особливого історико-культурного значення. ОННБ застосовує комп’ютерну техніку та інформаційні технології у питаннях збереження книжкових фондів. Шляхом перенесення документів на цифрові носії інформації створюється страховий фонд з метою виключення з процесів обслуговування користувачів оригіналів документів особливого історико-культурного значення, захисту пам’яток друку і писемності, документів, що користуються підвищеним попитом, а також груп документів, фізичний стан яких є незадовільним.
З 2012 року ОННБ бере участь у корпоративному створенні інтегрованого ресурсу Електронна бібліотека «Культура України», до якого передаються електронні версії видань з історії, теорії і сучасного стану культури України, що зберігаються у фондах ОННБ.
В 2018-2019 рр. за сприяння Українського культурного фонду бібліотекою реалізовано потужні інноваційні проекти, які здобули світове визнання: «Старовинна гравюра - культурна спадщина України», в рамках якого вперше масштабно представлені результати багаторічної копіткої праці бібліотечних фахівців з наукового опрацювання колекції унікальних гравюр майстрів з Англії, Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції XVI-XIX ст., які зберігаються у фонді ОННБ, забезпечено віддалений доступ до них шанувальникам мистецтва, дослідникам української та світової культури, мистецтвознавцям, історикам, працівникам музеїв, реставраторам, бібліотекарям усього світу шляхом створення он-лайн ресурсу, доступного 24/7 за посиланням odnb.odessa.ua/gravures
З 2019 р. реалізовано проект «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки», який забезпечив віддалений доступ до найцінніших рідкісних книжкових пам’яток з фондів ОННБ, які становлять виняткову історико-культурну цінність і підлягають занесенню до Державного реєстру
національного культурного надбання, у режимі 24/7 за посиланням odnb.odessa.ua/raritiesПлан заходів з реалізації проєкту


1. Визначення переліку видань для оцифрування та обсягу оцифрованих сторінок.
2. Придбання професійного книжкового сканера ImageAccess Bookeye 4 V1A формату А1 за рахунок коштів громадського бюджету.
3. Оцифрування видань в спеціально облаштованому приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки.
4. Консервація видань, що пройшли оцифрування, у спеціальні бокси з без кислотного паперу для постійного зберігання у книгосховищі бібліотеки.
5. Облаштування додаткових робочих місць операторів для обробки цифрових зображень в приміщеннях бібліотеки.
6. Залучення співробітників бібліотеки та волонтерів (за потреби) для обробки оцифрованих копій.
7. Наповнення он-лайн ресурсу оцифрованими копіями періодичних видань та надання віддаленного доступу користувачам.
8. Реалізація заходів, передбачених комунікаційною стратегією проекту (рекламна кампанія - просування проекту засобами реклами та smm-просування у соцмережах, виготовлення рекламно-інформаційного роліку, розміщення рекламно-інформаційного роліку в ефірі телеканалів міста, підготовка інформаційного буклету укр., англ. мовами, банерів для зовнішньої реклами тощо).


Ключові показники оцінки результату проєкту


За попередніми розрахунками в рамках проекту протягом 2020 року будуть оцифровані та удоступнені не менше 5 000 сторінок періодичних видань, при цьому команда проекту декларує готовність збільшувати обсяги виконаної роботи у залежності від фактичних витрат часу на процеси оцифрування (з урахуванням терміну отримання техніки).
Керівництво бібліотеки передбачатиме в річних планах роботи та індивідуальних планах виконавців проекту достатню кількість робочого часу (сумарно за всіма виконавцями не менше 1 000 годин на рік).
Команда проекту складатиметься щонайменше із 8 висококваліфікованих фахівців, які мають досвід у проектній діяльності, створенні електронних ресурсів, використанні інформаційних технологій, реалізації комунікаційної стратегії тощо.
Удоступнення рідкісних періодичних видань Одеси, які стають історико-культурним надбанням всієї Одеської громади, в глобальній інформаційно-телекомунікаційної мережі сприятиме підвищенню іміджевого потенціалу Одеси як міста, де за підтримки місцевої влади активно впроваджуються інноваційні проекти, що слугують підвищенню якості життя людей шляхом впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
Наповнення он-лайн ресурсу стане дійсним надбанням усієї громади міста Одеси.
.jpg
Osnovnoe_foto.jpg
(99.04 Kb)

.jpg
IMG_20191018_103053.jpg
(2.13 Mb)

.jpg
IMG_20191023_171024.jpg
(2.04 Mb)

.jpg
skrin.JPG
(77.39 Kb)
2019-10-28 16:41   Проєкт створено

2019-10-28 16:44   Проєкт первинно відправлений на розгляд

2019-10-31 16:17   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2019-11-01 10:05   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
2020-2716.pdf
(246.72 Kb)

2019-11-21 13:44   Відповідальний: Департамент інформації та зв’язків з громадськістю

2019-11-25 13:23   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент інформації та зв’язків з громадськістю
.pdf
2020-2716.pdf
(2.44 Mb)

2019-11-20 18:48   Допущений до голосування

2019-12-24 02:36   Не набрав голосів