Проект №: 2019-2481
Статус: Проект на реализации

Полное описание проекта

Проблема

Існуюча модель викладання вимагає істотних змін. Знання та інформація можуть надаватись в більш цікавому, зрозумілому і захоплюючому форматі. Залученість і зацікавленість учнів, за рахунок використання сучасних технологій, можуть істотно вплинути на якість засвоєння матеріалу шкільної програми. Стара модель, як педагогічна технологія, доживає свій вік. Тому школи всіх розвинених країн змінюють підходи до навчання у XXI столітті, будуючи новий фундамент сучасних ІКТ та нових педагогічних моделей навчання. Українська система освіти обрала саме цей напрямок реформування, який чітко окреслений в рамках програми МОН «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА». Новий Закон «Про освіту» дає можливість дітям розвиватися всебічно, формувати необхідні для успішного навчання і життя компетентності (знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, особисті якості).


Цель проекта

Метою проекту є впровадження на базі ЗОШ № 122 м. Одеси нової технології навчання. Саме вона, в поєднанні з сучасною педагогікою, може зробити кожну навчальну аудиторію місцем, де учні дізнаються про свій потенціал і прагнуть досягти максимуму результатів на кожному уроці. Особистісний підхід, що орієнтує на врахування вікових, індивідуальних особливостей учнів, наявних інтересів, нахилів, створення духу творчості, партнерства. взаємодопомоги, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини – все це можливо в Класах змішаного навчання.


Клас змішаного навчання – це педагогічна технологія, що дає відповідь на питання:
- Як забезпечити постійне зростання ефективності навчання?
- Як отримати якісну систему освіти?
Змішане навчання – це нова педагогічна технологія, яка поєднує в собі кращі аспекти інтерактивного навчання в класі та дистанційного навчання. Впровадження змішаного навчання в школах створює нову сучасну організаційну культуру класної роботи. Методика дозволяє будувати урок від потреб учня , перейти від старої моделі «Вчитель-лектор, диктатор» до моделі «Вчитель - персональний наставник, індивідуальний помічник, який не просто передає знання, а й залучає учнів та порадами допомагає підопічним рухатися вперед».
Учень, завдяки правильному плануванню навчального часу, зможе брати участь в тому, що найбільш природно для нього. Будь-то робота через мобільний пристрій або спільна творчість над проектом в групі, та в повній мірі оволодівати знаннями і навичками в своєму темпі. Учні здобувають уміння працювати в команді, здатність до синхронізації й інтеграції діяльності членів групи для забезпечення найбільш ефективного використання наявних інтелектуальних і матеріальних ресурсів для досягнення поставлених цілей. Все це можливо на платформі використання хмарних сервісів.


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Методика змішаного навчання дозволяє об’єднати енергію вчителя й енергію ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), і освітніх технологій. Вчитель , спираючись на результати самостійної роботи з матеріалом навчальної платформи, як варіант, ділить учнів на три групи. Наприклад, по рівню підготовки та вмотивованістю. Сформовані групи учнів проходять різні етапи діяльності в одному класі. Перша група починає роботу під керівництвом вчителя, друга група працює над проектом, третя займається за комп’ютерами або працює на планшетах. Через деякий час групи змінюють діяльність. Вчитель пише тему і план уроку на інтерактивній дошці, а учні в режимі реального часу отримують на планшети і смартфони необхідну інформацію.
Компьютерізовані робочі місця учнів для самостійної роботи пов’язані з навчальною платформою школи – хмарним спільним ресурсом, де вчитель створює курси, ділиться цифровим контентом і матеріалами уроку з учнями для навчання в будь-який час і де завгодно. Учні, через свої зареєстровані акаунти заходять на навчальну платформу і працюють за програмою уроку.
Проектна робота в групах дозволяє співпрацювати в будь-якому місці, використовуючи свої персональні пристрої. Співпрацюючи, учні можуть створювати контент у цифровому просторі. Інтерактивний комплекс SMART – це найкращий інструмент для спільної роботи вчителя та учнів. Він об’єднує всі форми і методології навчання. SMART підтримується новітніми технологіями комунікацій та легко інтегрується в сучасний освітній простір. Інтерактивні комплекси побудовані на інноваційній та найдосконалішій дотиковій технології DVIT (Didjital visual touch), що дозволяє управляти програмами як дотиком пальця, так і маркером.
Програмне забезпечення SMART Learning Suite, це:
- SMART Notebook для створення інтерактивних слайдів, уроків, опорних конспектів;
- Конструктор занять для створення інтерактивних завдань з елементами гри для підвищення рівня зацікавленості та результативності навчання;
- Система опитування і тестування під час уроку з використанням персональних пристроїв учнів (смартфони, планшети ПК).
Правильна технологія, в поєднанні з сучасною педагогікою, може зробити кожну навчальну аудиторію місцем, де учні дізнаються про свій потенціал і будуть прагнути досягти максимуму, завдяки тому, що:
1. Презентації, демонстрації та створення моделей із застосуванням необхідного програмного забезпечення і ресурсів, в поєднанні з інтерактивною дошкою, поліпшує розуміння учнями нових ідей.
2. Мотивація і залучення учнів до освітнього процесу збільшується за рахунок роботи з інтерактивною дошкою.
3. Поліпшується темп і зміст заняття: заздалегідь підготовлені тексти, таблиці, діаграми, картинки, музика, карти, тематичні CD-ROMи, а також додавання гіперпосилань до мультимедійних файлів та Інтернет-ресурсів, зададуть уроку бадьорий темп - всі ресурси можна коментувати прямо на екрані, а файли попередніх досягнень можна завжди відкрити і повторити.
Учні починають розуміти більш складні ідеї в результаті якіснішої, ефективнішої та динамічнішої подачі матеріалу. Використання Методики змішаного навчання дозволяє втілювати різні стилі навчання, викладачі можуть звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних потреб. Учні починають працювати більш творчо і стають впевненішими в собі. Їм не потрібна клавіатура, щоб працювати з цим обладнанням, таким чином підвищується задіяність учнів початкових класів або дітей з обмеженими можливостями.


Для кого этот проект

Методика змішаного навчання – це технологія навчання майбутнього, яка дозволяє учням не тільки здобути якісну освіту, а й бути підготовленими до вирішення нестандартних життєвих ситуацій. Хмарні технології навчання сприяють розвитку творчого, критичного мислення, пам'яті, інтересу до пошуку нових знань, не кажучи про те, що гаджети є невід’ємною частиною життя сучасної дитини. Цей проект не тільки для учнів 1 - 11 класів, а й для педагогів. Адже ці технології навчання сприяють творчому та професійному розвиткові вчителів, що так необхідні Новій українській школі.


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

Проект не має ризиків. Важливо звернути увагу на необхідність оволодіння вчителями додаткових знань, а саме:
- Методикою роботи у Моделі змішаного навчання;
- Роботою у хмарному навчальному середовищі;
- Створенням та використанням навчального контенту;
- Створенням інтерактивних уроків і організацією роботи в навчальному середовищі SMART Learning SuiteПлан мероприятий по реализации проекта


1. Організація навчання 17 вчителів-предметників за Методикоюі змішаного навчання.
2. Розробка варіантів інтерактивних уроків за різними темами державних освітніх програм з урахуванням вимог Нової української школи.
3. Оснащення необхідним обладнанням 5 класів ЗОШ № 122 м. Одеси та програмним забезпеченням на 3 роки (до комплекту обладнання 1 класу входить: ноутбук, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, 15 планшетів).


Ключевые показатели оценки результата проекта


Правильно підібрана технологія, в поєднанні з навчанням вчителів новим технологіям і моделям сучасної освіти, може зробити кожну навчальну аудиторію місцем, де учні відкриють свій потенціал у навчанні і будуть прагнути досягти максимуму. Методика змішаного навчання та хмарна платформа школи дозволяє вчителю охопити не тільки учасників освітнього процесу, які знаходяться в школі, а й тих, хто з поважних причин відсутній на уроці. Більш того, поданий матеріал зберігається в хмарному сервісі, що дозволяє учням та їх батькам переглянути або повторити пройдений матеріал.
Основними показниками результативності реалізації проекту є:
- підвищення професійної майстерності вчителів, розширення меж освітнього процесу, методів, прийомів та якості рівня подачі інформації;
- покращення ефективності освітніх стандартів навчання, що є першочерговим завданням Нової української школи;
- створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги, спрямованих на розвиток дитини, як громадянина;
- підвищення мотивації учнів до навчання, що сприяє більш ефективному засвоєнню знань, умінь та навичок та їх використанню в подальшому житті;
- розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів, їх вмінь використовувати комп’ютерні технології (гаджети) для отримання нових знань у цікавій нестандартній формі з максимальним залученням в освітній процес;
- якісне складання зовнішнього незалежного оцінювання, що є перепусткою до отримання майбутньої професії.
.jpg
КТ 5.jpg
(204.52 Kb)
2018-09-28 18:56   Проект создан

2018-10-04 17:25   Проект отправлен на рассмотрение (финальная редакция)

2018-10-09 10:10   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
(№2019-2481) Освітня технологія майбутнього.jpg
(666.04 Kb)

2018-10-09 10:10   Ответственный: Департамент освіти та науки

2018-10-12 13:08   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
2481(2).jpg
(2.14 Mb)
.jpg
2481(1).jpg
(2.15 Mb)

2018-11-02 10:17   Допущен к голосованию

2018-12-11 16:48   Проект победитель