Проект №: 2018-2058
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

Прикладна проблема спрямована на вирішення завдань, поставлених Указом Президента України від 29 грудня 2016 року №47/2017 «Про Доктрину інформаційної безпеки України», а саме рішення щодо забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, насамперед у прикордонних районах;
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 788-р «Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення», в якому одним з пунктів визначено «18. Розгляд питання щодо можливості ліцензування місцевого цифрового наземного телерадіомовлення з метою переведення місцевих (регіональних) аналогових мовників на цифровий стандарт мовлення»
Робота спрямована також на виконання Рішення Одеської міської ради №3306-VI від 16.04.2013р. «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року» в якому одним з стратегічних цілей розвитку м. Одеси відзначено завдання щодо «… Створення умов для формування та динамічного розвитку кластерів (... у медіа сфері)».


Цель проекта

Розроблення рекомендацій щодо практичної розбудови цифрового радіомовлення для місцевої громади


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Проект представляє актуальність для міста Одеси, а саме, для розвитку інфраструктури міста, медійної галузі, розвитку туризму, засобів інформатизації населення, а тому потребує детального дослідження й передпроектних розрахунків, лабораторних досліджень й подальшого впровадження проекту. Враховуючи затребуваність інформаційних послуг серед населення, проект є необхідним, а необхідність його реалізації є своєчасною. В рамках проекту слід розглянути наступні питання.
В особливих умовах забудови на географічній протяжності в межах границь міста нагальною є необхідність передпроектного розрахунку необхідного набору обладнання для забезпечення покриття міста цілком. Для сучасного стандарту цифрового мовлення даних розрахунків для міста Одеси не було проведено.
Враховуючи світову практику впровадження споріднених систем цифрового мовлення є необхідним надання мовникам рекомендацій та розробки технічних умов підготовки, обробки, передавання контенту, й надання нових можливостей, що їх передбачає нова система мовлення.
Для визначення максимально можливого програмного навантаження (кількості радіостанцій) на мультиплекс потрібно проведення лабораторних досліджень на реальному обладнанні.
Для забезпечення високої якості звучання програмного контенту за різних умов приймання (наприклад, в автомобілі чи всередині приміщень) необхідним є проведення аналітичних досліджень щодо визначення оптимальних значень параметрів сигналу передавання
Розроблена в результаті реалізації проекту концепція має стати першим етапом заходів щодо реалізації розбудови інфраструктури цифрового мовлення в м. Одесі.
Для подальшого впровадження цифрового мовлення в м. Одесі необхідним є вирішення ряду принципово важливих питань, що не можуть бути вирішені в рамках даного громадського проекту, а саме:
ліцензування радіокомпаній для здійснення мовлення в цифровому форматі (питання знаходиться в компетенції Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення)
виділення радіочастоти для регулярного мовлення і отримання дозволу на її використання (питання знаходиться в компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ))


Для кого этот проект

Громада м. Одеси, як мешканці міста, так і туристи, особливо користувачі автотранспортних засобів (автомобіль, маршрутне таксі, трамваї, тролейбуси, таксі), враховуючи те, що більша частина населення проводить в дорозі за середньостатистиних даних кожного дня щонайменше 20 хвилин.


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

До ризиків, що можуть перешкоджати реалізації проекту є передача виконання проекту третім особам, що є некомпетентні в даних питаннях, тому автори рекомендують залучити саме їх колектив до виконання проекту, як представників ведучої установи в області національної стандартизації радіомовлення та навчання.


Примеры (кейсы) подобных решений

Типових проектів в Україні немає. Лише є підготовча робота на організаційному рівні щодо впровадження цифрового мовлення в м. Києві. Щодо закордонного досвіду слід віднести досвід країн Європи, насамперед Норвегії, де місцеві мовники протягом 2017 р. мають повністю перейти на цифровий формат мовлення із відключенням аналогового мовлення, Швейцарії та Великої Британії, що також планують найближчим часом повністю замінити аналогове мовлення цифровим, а також країн Бенілюксу, Франції, Німеччини, тощо.План мероприятий по реализации проекта


1. Розроблення передпроектних рішень щодо оптимальної конфігурації тракту формування та передавання сигналів програм радіомовлення
2. Проведення аналітичних досліджень щодо визначення оптимальних значень параметрів сигналу передавання
3. Проведення лабораторних досліджень
4. Розроблення концепції розбудови цифрового радіомовлення для місцевої громади на основі результатів проведених аналітичних досліджень і розрахунків та результатів лабораторних випробувань


Ключевые показатели оценки результата проекта


Соціальні показники, а саме підвищення інформаційної безпеки на місцевому рівні, збільшення кількості програм та якості їх звучання, надійне забезпечення населення соціально значущою інформацією.
Економічні показники: в подальшому потенціальне збільшення надходжень до бюджету за рахунок ліцензійних податкових, зборів та збільшення рекламного ринку.
Серед значущих показників ефективності впровадження сучасної системи цифрового мовлення можна виділити наступні, споживана електроенергія засобами передавання сигналів мовлення зменшена понад в 2 рази, економічний виграш від збільшення канальної ємності мультиплексу надасть додаткові канали для мовлення, щонайменше 5 каналів. Невід’ємною перевагою цифрового радіомовлення є якість передаваного контенту, наближеного до студійного, без помітних спотворень та перебоїв в мовленні.
.png
Снимок экрана 2017-11-07 в 21.07.20.png
(854.18 Kb)
2017-11-06 17:32   Проект создан

2017-11-14 11:23   Проект отправлен на рассмотрение (финальная редакция)

2017-11-15 09:37   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
(№ 2018-2058) цифрове радіомовлення висновк.jpg
(471.44 Kb)

2017-11-15 09:38   Ответственный: Департамент інформації та зв’язків з громадськістю

2017-11-27 17:56   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент інформації та зв’язків з громадськістю
.jpg
1.jpg
(523.99 Kb)
.jpg
3.jpg
(537.96 Kb)
.jpg
2.jpg
(641.72 Kb)

2017-11-28 22:44   Не допущен к голосованию