Проект №: 2018-1830
Статус: Не набрал голосов

Полное описание проекта

Проблема

Сучасний світ переживає четверту промислову революцію (індустрія 4.0), однією з провідних технологій якої названо 3D-друк.
3D-друк - це адитивна технологія виробництва, особливістю якої є суцілна універсальність. Маючи комп'ютерну 3D-модель бажаного об'єкта його можна "роздрукувати" в будь-якому масштабі з пластику, металу, скла, бетону та інших матеріалів. Це надає практично нескінченні можливості для промисловості, науки, творчості, навчання, винахідництва, ремісництва тощо.
В сучасному світі існує досить жорстка конкуренція, в якій перемагають ті, хто можуть запропонувати високотехнологічні відповіді викликам дійсності. Конкурентноспроможна людина повинна мати не тільки творчий та гнучкий розум, а й володіти сучасними технологіями на практиці.
Саме тому засвоєння молоддю 3D-друку сьогодні є настільки важливим й неминучим як засвоєння первісною людиною палиці-копалиці або впровадження двигунів внутрішнього згоряння в XIX сторіччі.
Широкому впровадженню 3D-друку перешкоджає відносно висока вартість 3D-принтерів, низький рівень їх сервісного обслуговування, досить низька освіченість потенційних користувачів.
Успішна реалізація проекту "3D-принтер - у кожну школу Одеси" стане, не більше не менше, твердим кроком на шляху виховання конкурентноспроможнього на світовому ринку покоління українців, що будуть мати відповідний хист для створення товарів з великою додатковою вартістю, реалізації своїх творчих здібностей та розвитку науково-технічного потенціалу країни.
Необхідність реалізації проекту саме в школах зумовлена можливістю 3D-друку розкрити творчі здібності людини, яка знаходиться на етапі формування особистості.
Сприятливими умовами для реалізації проекту є наявність у автора проекту відповідних навичків, власних розробок та виробничих потужностей.


Цель проекта

Забезпечити по п`ять державних шкіл в кожному з чотирьох районів міста пристроєм для 3D-друку (3D-принтером) з метою надання технічних та методичних можливостей з оволодіння сучасними технологіями школярам та зацікавленим вчителям.


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Проблему високої вартості 3D-принтерів та низького рівня їх технічної підтримки пропонується вирішити шляхом постачання 3D-принтерів власного віробництва із забезпеченням відповідного технічного контролю їх якості та супроводжуючим сервісним обслуговуванням.
Проблему низької обізнанності в галузі адитивних технологій (3D-друку) пропонується вирішити шляхом серії учбових інтенсивів для заціквалених осіб, активних вчителів тощо.


Для кого этот проект

Проект націлений на допомогу кожному учневі міста оволодіти сучасними техничними засобами для творчості та виробництва, практичними навичками 3D-друку, що дозволять бути конкурентноздатним в сучасному високотехнологічному світі.


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

У звязку із тим, що реалізація проекта буде виконуватися на власних виробничіх потужностях, основні ризики щодо технічного та методичного забезпечення проекта відсутні.
Однак слід звернути увагу на те, що вмотивованість персоналу шкіл (учителів, інженерів тощо) може суттєво впливати на подальше життя та розвиток проекту.


Примеры (кейсы) подобных решений

Найбільш близьким до запропонованого 3D-принтеру "Square" за технічними характеристиками є 3D-принтер "Ultimaker 2 Go" (Нідерланди) з вартістью більше 30000 грн за одиницю.План мероприятий по реализации проекта


1.Виконати виробництво необхідної кількості вітчизняних персональних 3D-принтерів "Square" із робочим полем 100х100х100 (мм).
2. Встановити 3D-принтери та необхідне програмне забезпечення в школах.
3. Провести навчання вчителів, інженерів-електроників та інших зацікавлених осіб роботі із програмним забезпеченням для створення 3D-моделей, основам 3D-друку та використанню 3D-принтера.
4. Провести сервісне обслуговування 3D-принтерів.


Ключевые показатели оценки результата проекта


1. Підвищення мотивації учнів до навчання;
2. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів;
3. Поява власних технічних розробок шкільних команд;
4. Збільшення кількості учасників у відповідних конкурсах, олімпіадах тощо;
5. Підвищення професіоналізму вчителів;
6. Поява в школах наочних та допоміжних матеріалів власного виробництва.
.jpg
qqqq.jpg
(60.69 Kb)

.jpg
21687554_309615712835699_634012506322325623_n.jpg
(92.42 Kb)

.jpg
21768088_309615656169038_3496242977109736400_n.jpg
(73.9 Kb)

.jpg
21686474_309615579502379_6232624757866777579_n.jpg
(82.17 Kb)

.jpg
22007767_309615652835705_8666523383084570836_n.jpg
(85.51 Kb)
2017-10-27 19:11   Проект создан

2017-11-09 09:27   Проект отправлен на рассмотрение (финальная редакция)

2017-11-09 16:33   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
(№2018-1830) ЗД принтер.jpg
(749.63 Kb)

2017-11-09 16:34   Ответственный: Департамент освіти та науки

2017-11-20 17:19   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
1830 (1).jpg
(882.12 Kb)
.jpg
1830 (2).jpg
(1.16 Mb)

2017-11-28 22:57   Допущен к голосованию

2017-12-26 02:45   Не набрал голосов