Проект №: 2017-1700
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

Світові енергетичні та екологічні кризи призвели до необхідності активного впровадження енергозберігаючих технологій по всьому світу, у тому числі і в Україні. Обов’язковою складовою впровадження енергозбереження є підготовка висококваліфікованих фахівців з даного напряму, що відповідно до закону України«Про енергозбереження», відноситься до наукової (проведення досліджень) та інформаційної діяльності. Підготовка фахівців неможлива без використання сучасних інструментів та методів підготовки фахівців, одним із яких є розроблювальна віртуальна лабораторія, яка дозволяє як в рамках навчального процесу, так і в рамках самостійних досліджень, у тому числі і наукових, вивчати сучасні методи та технології енергозбереження.


Цель проекта

Основною метою проекту є створення програмного комплексу «Віртуальна лабораторія енергозбереження» на базі існуючого лабораторного практикуму з енергозбереження, що використовується у Одеській національній академії зв’язку ім.О.С. Попова, який дозволяє проводити дослідження дистанційно (через локальну інформаційну мережу, або мережу Інтернет) за допомогою сучасних інфокомунікаційних пристроїв (стаціонарних комп’ютерів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетних комп’ютерів тощо).


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Проблема віддаленого доступу, програмна та апаратна незалежність розроблювального продукту забезпечується сучасними технологіями, які широко використовуються у телекомунікаційних мережах та мережі Інтернет. У проекті використовуються наступні основні технології Delphi, js, php, html, css, Apache .
Завдяки цим технологіям наша лабораторія дозволяє здійснити навчання дистанційно і вона набуває кросбраузерность


Для кого этот проект

Основне призначення проекту – проведення досліджень з енергозбереження у рамках навчального процесу. Таким чином, основними користувачами лабораторії є учні, курсанти та студенти навчальних закладів усіх рівнів акредитації. У коло можливих користувачів також входять аспіранти, докторанти, інженери, розробники радіоелектронних приладів та звичайні громадяни, які мають намір як більш докладно провести дослідження тих чи інших енергозберігаючих процесів,так і підвищити рівень своєї кваліфікації з питань енергозбереження.


Примеры (кейсы) подобных решений

Є портали, які реалізують ідею віртуальних лабораторій. Наприклад:
http://www.virtulab.net/ - де викладуються різноманітні єксперименти та досладження у різних областях знань.
http://zapisnyh.narod.ru/index.htm - ще один невеликий портал, де можна умовно безкоштовно скачати віртуальні прилади на Sound Card, що відкривають широкі можливості для створення техніки. Вони також можуть стати в нагоді на лекціях, в науковій роботі і в лабораторних практикумах з природничих і технічних дисциплін.
http://chemcollective.org/mr/index.php - це абсолютно унікальний віртуалаб з хімії - гра Mixed Reception Game. Суть ось у чому: студенти коледжу або учні старшої школи проводять віртуальне розслідування злочину, використовуючи свої знання з хімії. Що, природно, жваво захоплює.План мероприятий по реализации проекта


Ключевые показатели оценки результата проекта


Головним результатом проекту є збільшення рівня інформованості населення стосовно енергозбереження, який у подальшому призведе до підвищення кваліфікації широкого кола фахівців, зменшення рівня забруднення довколишнього середовища, збільшення рівня раціонального використання енергоресурсів, що у цілому призведе до збільшення рівня енергетичної незалежності України.
Результати:
Економічні - навчальні заклади зможуть використовувати цю програму, замість дорогого обладнання, що взагалом знизить їх витрати;
Соціальні - оскільки ця програма буде набагато більш доступною, то більше людей зможе її використовувати, і так буде збільшуватися загальна освідомленість людей про енергосбереження;
Екологічні - ця програма допоможе проводити різноманітні дослідження в цій області, що необхідно в умовах сучасних екологічних проблем. Окрім цього, її доступність збільшить загальну обізнаність людей про енергосбереження.
.jpg
8193eeb9df82e0d0d4250122b83b724f1.jpg
(41.25 Kb)

.jpg
1ABKDQh-kxg.jpg
(13.84 Kb)

.jpg
AvmbELW_JCo.jpg
(104.63 Kb)

.jpg
t2v0ECO8jnU.jpg
(82.66 Kb)

.jpg
FczsfRngB08.jpg
(148.78 Kb)

.jpg
yUeP7X9kFJc.jpg
(127.02 Kb)

.jpg
lHkggr4kcy0.jpg
(107.41 Kb)
2017-06-07 17:16   Проект создан

2017-06-09 15:48   Проект отправлен на рассмотрение

2017-06-09 16:38   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
1700 ВИСНОВОК.jpg
(1010.62 Kb)

2017-06-09 16:38   Ответственный: Департамент міського господарства

2017-06-19 10:28   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент міського господарства
.jpeg
1700.jpeg
(121.64 Kb)

2017-06-21 23:55   Не допущен к голосованию