Проект №: 2017-1691
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

Несприятлива ситуація в м. Одеса із забрудненням стічними водами узбережжя Чорного моря та підземних вод, які використовуються для питних цілей населенням регіону


Цель проекта

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у м. Одеса


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

З метою підвищення якості питної води та очищення стічних вод і поліпшення екологічного стану, необхідно впроваджувати ресурсозберігаючі технології водоочищення для вирішення головної проблеми м. Одеса, пов’язаною зі здоров’ям людини та зменшенням антропогенного впливу на довкілля.
Одним із механізмів розв’язання вказаної проблеми є створення інжинірингового центру з впровадження ресурсозберігаючих технологій водоочищення у м. Одеса


Для кого этот проект

Характеристика груп споживачів по виду фінансування:
- Бюджетні організації(дитячі сади, школи,лікарні та інші)
- Комерційні організації у сфері туризму (пансіонати, кемпінги, дома відпочинку,турбази та інші)
- Комерційні організації у інших сферах (приватні житлові будинки, підприємства (промислові, сільськогосподарські, громадського харчування та інші)


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

До допустимих ризиків відносяться наступні:
- підвищення активності конкурентів;
- несвоєчасне фінансування з місцевого бюджету;
- недостатня репутація
До неприйнятних можна віднести такі ризики:
- зменшення фінансових можливостей споживачів;
- зростання інфляції;
- підвищення активності конкурентів;
- неефективність маркетингу


Примеры (кейсы) подобных решений

- Компания ООО «Инжиниринг Безопасности»
- Центр цифрового инжиниринга, конструирования и проектирования на базе компаний «Биолайн»
- ООО «АК Инжиниринг», м. Київ
- Будальянс, м. Днепр
- Инжиниринговая компания «Аэротерм», м. КиївПлан мероприятий по реализации проекта


Проект створення інжинірингового центру по впровадженню
1.Ініціація проекту
2.Розробка проекту
2.1.2.Розробка статуту проекту
3. Реалізація проекту
3.1. Аналіз споживачів
3.1.1.Опитування цільової групи
3.1.2. Аналіз анкет
3.1.3. Аналіз інтерв’ю зі споживачами
3.1. 4. Аналіз споживачів виконаний
3.2. Портрет продукту проекту
3.2.1. Створення портрету споживача
3.2.2. Опис послуг по впровадженню систем очищення та консультаційних послуг
3.2.3. Співставлення комплексу послуг з потребами споживача
3.3. Аналіз конкурентів
3.1.6.1. Аналіз ринку послуг впровадження систем очищення у м. Одеса
3.1.6.2. Аналіз українського ринку послуг впровадження систем водоочищення
3.1.6.3. Аналіз іноземного досвіду надання послуг впровадження систем водочищення
3.1.6.4. Пошук вільної ніші на ринку послуг впровадження систем водоочищення
3.4. Розроблення маркетингової стратегії
3.4.1. Аналіз та вибір оптимальних каналів просунення
3.4.2. Розроблення плану маркетингових досліджень
3.5. Юридичний супровід
3.5.1. Аналіз нормативно-правової бази
3.5.2. Підготовка відповідних документів
3.5.3. Державна реєстрація фізичного лиця-підприємця та оформлення КВЕД
3.5.4. Підготовка документації підприємства (розробка типових договорів та інше)
3.6. Оренда приміщення
3.6.1. Аналіз технічних вимог до приміщення відповідно до ДСТУ
3.6.2. Аналіз ринку нерухомості
3.6.3. Пошук приміщення, яке відповідає технічним вимогам
3.6.4. Підписання договору про оренду приміщення
3.6.5. Приміщення орендоване
3.7. Підбір персоналу
3.7.1. Аналіз потреб у трудових ресурсах
3.7.2. Аналіз ринку праці, складання карт компетенцій
3.7.3. Оголошення про набір на посади
3.7.4. Співбесіди з претендентами
3.7.5. Найм обраних фахівців.
3.7.6. Укладання трудових договорів
3.7.7. Персонал підібрано
3.8. Навчання персоналу
3.9.1. Проведення тренінгів
3.9.2. Розроблення мотиваційних програм
3.9.3. Навчання персоналу закінчено
3.10. Розробка сайту
3.10.1. Пошук підрядників та підписання договору
3.10.2. Розробка сайту
3.10.3. SEO - оптимізація сайту
3.11. Рекламна кампанія
3.11.1. Вибір підрядника
3.11.2. Розробка плану рекламної кампанії
3.11.3. Розробка та друк поліграфічних матеріалів
3.11.4. Рекламна кампанія розпочата
3.1.2. Відкриття центру
3.12.1. Підготовка до відкриття центру
3.12.2. Центр відкрито
4. Завершення проекту
4.1 Збір та перевірка звітів
4. 2. Закриття контрактів 1
4.3. Підготовка заключного звіту по проекту
4.4. Розформування команди проекту
4.5. Проект завершено
4.6. Встановлення балансоутримувачем центру профільне комунальне підприємство
Усього 120 днів


Ключевые показатели оценки результата проекта


Економічні ( економія ресурсів, (можливість повторного використання вод)), екологічні (зменшення забруднення навколишнього середовища).

Показники ефективності проекту Одиниці виміру Значення показника
NPV (ЧДД) тис. грн. 209,4
Строк окупності (DPP) рік 1,4
Індекс доходності (DPI) од. 1,59
.jpg
фото систем водоочищення каналызацыъ.jpg
(283.55 Kb)

.docx
технологія Імтех.docx
(101.1 Kb)

.docx
схеми , рис..docx
(66.29 Kb)
2017-06-07 17:24   Проект создан

2017-06-09 01:24   Проект отправлен на рассмотрение

2017-06-09 14:42   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
1691.pdf
(917.06 Kb)

2017-06-09 14:42   Ответственный: Департамент міського господарства

2017-06-16 11:26   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент міського господарства
.jpeg
1691.jpeg
(428.39 Kb)
.jpeg
1691,2.jpeg
(474.45 Kb)
.jpeg
1691,3.jpeg
(470.74 Kb)

2017-06-22 00:04   Не допущен к голосованию