Проект №: 2017-1624
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

В даний час молодь не завжди знає, як раціонально використовувати свій час, і витрачає його на даремні заняття. Серед молоді все частіше і частіше зустрічаються наркомани, порушники громадського порядку.
Проблема дозвілля посилюється наступними чинниками:
Невпевненість в майбутньому як батьків, так і підлітків, молоді фактично закриває перед молоддю види дозвілля, пов'язані з майбутньою професією або заняттями, оскільки підліток виявляється в обстановці, коли його соціальна ніша дуже розпливчаста, немає не тільки визначеності при виборі життєвого сценарію, але й саме місце молоді в соціальній структурі суспільства чітко не визначено;
зниження рівня контролю над дозвіллям підлітків та молоді з боку системи освіти. Кількість часу, проведеного в освітніх установах або зайнятого навчанням, різко зменшилася. Також фактично зникають запропоновані «зверху» форми проведення дозвілля;
загальна криміналізація суспільства, при якій межа між світом дітей, молоді і кримінальним світом стає досить прозорою;
підвищення референтності неформальних силових груп, зростання допустимого з точки зору суспільства тривіального рівня насильства;
підвищення вартості і падіння престижу різноманітних гуртків та секцій, падіння рівня референтности цих груп;
зниження рівня емоційного розвитку підлітків, молоді внаслідок падіння культурного рівня суспільства, що призводить в тому числі до значного зниження ролі такої форми проведення дозвілля, як читання;
поступове зникнення кіно як популярної форми проведення дозвілля, подорожчання відвідування кінотеатрів і поступове витіснення кінофільмів відеопродукцією;
відсутність в суспільстві шляхів задоволення потреб цієї спільноти;
низький суспільний статус гуманістичних цінностей в реальному суспільному житті і, як наслідок, їх носіїв;
відсутність офіційних можливостей для самореалізації і самоствердження підлітків, молоді;
відсутність будь-яких суспільних інститутів психологічної допомоги, що дозволяють знизити психологічне напруження;
можливість існування «на задвірках» суспільства за його рахунок.
Та все це призводить до того, що проблема вільного часу, незважаючи на удавану розширення можливостей для підлітків і молоді, стала навіть гострішою, ніж раніше.
Якщо говорити про сучасну ситуацію в місті Одеса, то можна відзначити наступне: переважання гуртків для дітей, підлітків у віці до 10 років. Все це не задовольняє запитам сучасної молоді. Молодь вимагає нового, незвіданого, цікавого, адже розвиток не стоїть на місці!
Мета:
Створення унікального молодіжного центру, який дозволив би молоді раціонально і з користю використовувати свій час, виявити всі свої приховані таланти, відпочити в компанії однолітків, дізнатися останні новини в галузі науки, моди, шоу-бізнесу. Центр організовує культурний відпочинок і різноманітну діяльність молоді у вільний час, щоб дати можливість кожному освоїти сучасні способи використання вільного часу і допомогти стати цікавим, корисним і активною людиною.


Цель проекта

Створення центру молоді допоможе не тільки вирішити проблему нераціонального використання часу, але і буде сприяти фізичному і розумовому розвитку молоді.


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Для того щоб виявити переваги молоді, ми провели опитування (анкетування) і з'ясували, що 60% молоді (всього було опитано 1500 осіб) знають, як з користю для себе провести вільний час, а 40%, на жаль, не знають. Більшість з опитаних в даний час не відвідують ніяких секцій через те, що в нашому місті відсутні цікавлять молодь гуртки. Запропоновані нами заняття зацікавили молодь, навіть були запропоновані власні варіанти. Найбільш зручним часом для відвідування гуртків молодю вважають суботу та неділю, а також вечірній час в будні. І найголовніше, що 95% опитаних вітали б створення нового центру молоді.

Центр молоді необхідний школяреві, студенту, молоді тому що він буде задовольняти його особливі потреби:
у відпочинку;
в різнобічному розвитку;
в спілкуванні;
в самостійності, самореалізації, творчості;
гедоністичні потреби (в задоволенні, радості, позитивних емоціях).
Для відпочинку необхідна зміна діяльності, кола спілкування, соціальної ролі і службового статусу. У цьому центрі молодь буде долати монотонність основної діяльності, розвиватися більш гармонійно.
Клуб як спеціальне об'єднання молоді дає можливість оптимізувати творчу діяльність хлопців, організовує її, причому в цьому беруть участь сама молодь. Тут хлопцям легше проявити себе в ролі організаторів і керівників.
При розробці змісту клубної діяльності ми поєднали різні пропозиції - розважальне і розвиваюче.
Спільна діяльність в клубі, дозвілля сприяють спілкуванню хлопців. Це особливо важливо сьогодні, під час розгулу егоїзму і індивідуалізму.
Після кожного відвідування центру кожна людина за власним бажанням заповнює невелику стандартну анкету, де повідомляє, чи сподобався вечір, що сподобалося, а що ні. Необхідно, щоб молодь не тільки давали оцінку вечора, а й вносили пропозиції. Така анкета дозволила б відчутно впливати на діяльність клубу.
Зі створенням клубу життя молоді стане більш змістовної, яскравою і радісною. Свій вільний час молодь проводитиме в центрі, перестане тусуватися в під'їздах, в підворіттях. У центрі їм буде весело, цікаво, вони будуть зайняті корисними справами.
У центрі молоді будуть запропоновані наступні способи проведення дозвілля: заняття спортом, катання на роликах, велосипедах; створення іміджу; робота на комп'ютері, заняття альпінізмом, будуть діяти центр з прокату журналів і курси дизайнера, організовуватися екскурсії та походи, кінотеатр, лекції, тренінги, молодіжні концерти.


Для кого этот проект

Молодь міста Одеси


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

відсутні


Примеры (кейсы) подобных решений

Приклад Імпакт хаб, молодіжні центри ЄвропиПлан мероприятий по реализации проекта


1. Організація приміщеня
2. Організація молоді
3. Організація місць для спорт інвентарю
4. Організація роботи самого центру
5. Закупка обладнання.

Ключевые показатели оценки результата проекта


Соціальна підтирмка та розвиток молоді міста Одеси
.jpg
1.jpg
(58.68 Kb)
2017-06-06 19:57   Проект создан

2017-06-09 12:13   Проект отправлен на рассмотрение

2017-06-09 14:05   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
Звіт - молодіжний центр.pdf
(355.29 Kb)

2017-06-09 14:05   Ответственный: Департамент освіти та науки

2017-06-26 11:21   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
Молодежный центр стор 1.jpg
(1.4 Mb)
.jpg
Молодежный центр стор 2.jpg
(1.6 Mb)

2017-06-27 16:16   Не допущен к голосованию