«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2017-1508
Статус: Не набрав голосів

Повний опис проєкту

Проблема

За останні роки намітилася стійка тенденція до скорочення надходжень на виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Разом з тим продовжує залишатися значною кількість дітей, покинутих в медичних установах, основними причинами, чого є стан здоров'я (вроджені аномалії, хвороби нервової системи, ВІЛ-інфекція). Ця категорія дітей потребує не тільки ретельного обстеження, лікування, у тому числі хірургічного, але і розпочатої в ранній період медичної реабілітації.
Як показує практика, тільки в разі своєчасно проведеного комплексу реабілітаційних заходів, в тому числі педагогічної діагностики і корекції, можно досягти не тільки попередження інвалідності у переважної більшості дітей, а й ефективного повернення їх до сімейних форм виховання.
Тенденція до збільшення хворих дітей в КУ «Міський спеціалізований будинок дитини №1», що вимагають тривалого медичного обстеження, лікування і отримання комплексу реабілітаційних заходів, на жаль є стійкою.
У структурі контингенту вихованців будинку дитини за віком найбільшу групу становлять діти від народження до 1 року - 28,1%, від 1 до 3 років - 40,9%, 3 роки і старше - 31%.
Серед дітей, які перебували в КУ «Міський спеціалізований будинок дитини №1» за останні 5 років, діти, які були позбавлені батьківського піклування - 57%, батьківські діти (діти з малозабезпечених сімей, неповних сімей, сімей соціального ризику) - 29,8%, діти від яких відмовилися батьки в зв'язку з важкою хворобою дитини - 14,2%.
Аналізуючи матеріально-технічне, структурне і кадрове забезпечення КУ «Міський спеціалізований будинок дитини №1», в зв'язку зі зміною завдань і функцій, цей заклад може створити умови для реалізації державної політики щодо забезпечення гарантій і конституційних прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах - Центр ранньої медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги на своїй базі.


Мета проєкту

Основним завданням проекту є організація та надання комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації та ранньої профорієнтації дітям віком від народження до 7 років з обмеженнями життєдіяльності відповідно до індивідуальних планів реабілітації та (якщо дитина-інвалід) з урахуванням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (ділі – ІПР) і залучення до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини, а саме: створення умов для розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до їх віку; впровадження нових програм медико-соціальної допомоги, педагогічно-виховних заходів; надання паліативної допомоги дітям – лікування, догляд та супровід паліативних пацієнтів з обмеженою життєдіяльністю та порушенням соціальної адаптації, впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації дітей, дітей–інвалідів, заснованих на передових досягненнях сучасної та доказової медицини та відповідно до вимог наказів МОЗ України від 04.04.2013 №286 та №276 від 17.04.2014, якими затверджені уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги дітям з органічним ураженням нервової системи, розроблені на принципах доказової медицини, а також за моделлю «Тандем - партнерство»: «дитина-сім'я-фахівець»; консультативно-психологічна допомога, соціально-медичний, психосоціальний нагляд дітям з тяжкими, хронічними соматичними захворюваннями.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Поліпшення матеріально-технічного стану закладу, закупівля корекційно-розвиваючих навчальних комплексів для дітей з особливими потребами, удосконалення системи профілактики соціального сирітства шляхом оптимізації впровадження реабілітаційних технологій для дітей раннього віку, активна підтримка та допомога батькам, які виховують дитину з особливими потребами. В основу проекту покладено модель «Раннього втручання»


Для кого цей проєкт

Діти віком від народження до семи років з вродженою патологією нервової системи, порушеннями психіки, генетичними захворюваннями, які виховуються в сім’ях та діти, які позбавлені батьківського піклування.План заходів з реалізації проєкту


1. Навчання медичного та педагогічного персоналу закладу сучасним технологіям реабілітаційного супроводу.
2. Закупівля корекційно-розвиваючого навчального обладнання для дітей з особливими потребами.
3. Закупівля та встановлення багатофункційних ігрових комплексів для дітей на свіжому повітрі (майданчиків).


Ключові показники оцінки результату проєкту


1. Активне впровадження сучасних реабілітаційних технологій на основі моделі «Раннього втручання» у дітей з особливими потребами дає можливість попередити відмову батьків від такої дитини.
2. Обмеження ступеню та розвитку інвалідності дітей.
3. Активне залучення до цієї програми батьків, що значно знижує рівень соціального сирітства.
4. Соціалізація цієї категорії дітей.
5. Забезпечення державних гарантій та конституційних прав дітей із обмеженими можливостями здоров’я і дітей,позбавлених батьківського піклування до повноцінного життя в суспільстві.
2017-06-03 20:35   Проєкт створено

2017-06-03 20:36   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2017-06-07 11:10   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
2017-1508.pdf
(291.63 Kb)

2017-06-07 11:10   Відповідальний: Департамент охорони здоров’я

2017-06-22 11:28   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент охорони здоров’я
.jpg
Тандем-партнерство.jpg
(568.7 Kb)
.jpg
Тандем-партнерство 2.jpg
(451.46 Kb)

2017-06-24 05:39   Допущений до голосування

2017-08-01 19:37   Не набрав голосів