Проект №: 2017-1422
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

Сьогодні спостерігається зниження у дітей інтересу до вивчення предметів природничого циклу, зокрема біології. Учні отримують теоретичні знання, а можливості займатися власною дослідницькою діяльністю практично немає. Звідти і відсутність мотивації до навчання. Використання цифрової лабораторії з біології дозволить підвищити мотивацію до навчання, сприятиме розвитку пізнавальної активності школярів.


Цель проекта

Отримання нових освітніх результатів: формування навичок роботи на сучасному обладнанні дослідної лабораторії, формування і розвиток дослідницьких умінь, формування комп'ютерної грамотності, розкриття творчого потенціалу.


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Закупівля цифрових лабораторій з біології для шкіл міста. Випускники шкіл повинні стати конкурентоспроможними, вмотивованими


Для кого этот проект

Проект розрахований на учнів 6-11 класів


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

немає


Примеры (кейсы) подобных решений

Участь у проекті "Вплив навколишнього середовища на ріст рослин.Побудова графіків залежності між величинами" у Всеукраїнському конкурсі проектів «Школа SMART» – школа для вчителів, учнів, та батьків".План мероприятий по реализации проекта


Закупівля цифрових лабораторій з біології, інтерактивних комплексів, навчального контенту, робочих місць вчителів та учнів

Ключевые показатели оценки результата проекта


Формування конкурентоспроможного випускника школи, підвищення мотивації до навчання, інтересу до досліджуваних дисциплін, розширення дослідницької складової у вивченні біології, користування інформаційними технологіями як сучасним і зручним інструментом.
.jpg
0000.jpg
(104.25 Kb)
2017-06-01 16:29   Проект создан

2017-06-06 10:58   Проект отправлен на рассмотрение

2017-06-06 18:56   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
1422.pdf
(776.79 Kb)

2017-06-06 18:56   Ответственный: Департамент освіти та науки

2017-06-13 12:37   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
Біологія та технології стор 1.jpg
(807.54 Kb)
.jpg
Біологія та технології стор 2.jpg
(1.04 Mb)

2017-06-16 19:49   Не допущен к голосованию