Проект №: 2017-1372
Статус: Проект на реализации

Полное описание проекта

Проблема

Гуманістична спрямованість освіти нашої доби полягає в постановці мети – розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Тому створення нових освітніх технологій, які мають сприяти розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду є нагальною необхідністю. Впровадження інноваційних технологій в умовах тотальної інформатизації освіти підвищує мотивацію навчання і сприяє інтенсифікації навчальної діяльності. Інноваційні технології можна впроваджувати лише при умові наявності в кожному навчальному закладі, в кожній середній загальноосвітній школі комп’ютерних моделюючих систем, якісним зразком яких є Інтерактивна дошка.
У результаті реалізації проекту, а саме, забезпечення всіх середніх шкіл Одеси інтерактивними дошками, вчителі зможуть:
– супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та зауваженнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під відповідну аудиторію;
– робити записи на дошці «електронним маркером» різних кольорів на поверхні малюнку, який проектується з комп’ютера;
– зберігати та друкувати зображення на дошці;
– зберігати на комп’ютері увесь хід роботи на дошці;
– працювати з зображенням у відповідний час роботи на дошці
– створювати прості й швидкі виправлення в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці.
– подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами;
– моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до комп'ютера, змінити модель, перенести об'єкт в інше місце екрана або встановити нові зв'язки між об'єктами;
– працювати в режимі реального часу.
Учні:
– будуть сприймати інформацію швидше;
– брати участь у групових дискусіях;
– робити обговорення ще більш цікавими;
– виконувати спільну роботу;
– вирішувати загальне завдання;
– проводити перевірку знань відразу у всьому навчальному класі;
– організувати грамотний зворотний зв'язок “учень - вчитель”.
Використання інтерактивної дошки на заняттях є однією з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.
Крім того, створюється єдиний освітній простір, онлайн спільнота – найкращий та найшвидший спосіб зв’язатися з колегами з будь-якої точки світу та обмінятися досвідом.


Цель проекта

Метою даного проекту є забезпечення всіх середніх загальноосвітніх шкіл Одеси можливістю користуватися найновітнішими технологіями навчання через використання інтерактивних дошок. Навчальний клас, оснащений інтерактивною дошкою - є найкращим базовим інструментом колективної, групової роботи


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

Рішенням задачі модернізації навчально-виховного процесу через впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання сприяє оснащення всіх шкіл міста новим комп`ютерним обладнанням, а саме інтерактивними дошками нового покоління. Для цього потрібно провести моніторингові дослідження можливостей існуючих мультимедійних систем, обрати кращі зразки та визначити фірму – постачальника та монтажера обладнання. Лише при якісному моніторингу, аналізі досвіду використання технологій інтерактивного навчання кращими школами України, можна зробити висновки про доцільність придбання саме цього обладнання. Тому у ході реалізації проекту творчою групою вчителів-предметників буде проведено опитування колег, які мали можливість працювати з подібними інтерактивними дошками.


Для кого этот проект

Проект націлений на допомогу кожному учневі м. Одеси в отриманні якісних знань, підготовки їх до сучасних вимог суспільтсва до майбутнього громадянина - творця.


Риски (препятствия) в реализации проекта, на которые следует обратить внимание

Основними ризиками реалізації проекту можуть бути:
– невмотивованість учителів до впровадження нових технологій;
– проблеми технічного характеру при монтажі обладнання:
– психологічна неготовність учителів до нових технологій навчання;
– кваліфікація шкільних інженерів- електронниківПлан мероприятий по реализации проекта


1. Провести моніторингові дослідження якості роботи різних мультимедійних систем, інтерактивних дошок різних виробників через опитування вчителів-предметників, які мають досвід їх використання.
2. Обрати сучасну інтерактивну дошку, яа пройшла апробацію в школах України.
3. Визначити фірму-виробника та модифікацію інтерактивної дошки, яку слід придбати.
4. Навчання вчителів-предметників з будовою інтерактивної дошки, формами роботи з нею.
5. Провести навчання вчителів-предметників з проблеми “Використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних методів навчання у навчально-виховному процесі”
6. Проведення семінарів-практикумів кращими учителями - предметниками, які мають позитивний досвід роботи з інтерактивними дошками.
7. Створення при міському інформаційно - методичному центрі департаменту освіти та науки Одеської міської ради творчих груп вчителів з кожного предмету з метою розробки варіантів інтерактивних уроків з різних тем державних програм.
8. Проведення міських контрольних моніторингів знань учнів із використанням інтерактивних дошок.
9. Провести аналіз порівняльний аналіз результатів навчання учнів, які використовували у процесі навчання інтерактивні дошки.
10. Провести психолого-аналітичні дослідження про вплив використання мультимедійних, інтерактивних методик навчання на мотивацію учнів в оволодінням основ наук.

Ключевые показатели оценки результата проекта


Основними показниками результату проекту може бути лише:
– підвищення мотивації учнів до навчання;
– покращення результатів опанування учнями навчальним матеріалом державних програм;
– якісне складання зовнішнього незалежного оцінювання;
– розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів;
– підвищення професійної майстерності вчителів
2017-06-01 10:07   Проект создан

2017-06-01 15:39   Проект отправлен на рассмотрение

2017-06-02 17:22   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
Інтерактивну дошку у кожну школу Одеси №2017-1372.jpg
(606.42 Kb)

2017-06-02 17:22   Ответственный: Департамент освіти та науки

2017-06-19 18:07   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
Дошка стор 1.jpg
(896.96 Kb)
.jpg
Дошка стор 2.jpg
(1.04 Mb)

2017-06-24 05:34   Допущен к голосованию

2017-08-01 19:35   Проект победитель