«Гаряча лінія» по коронавірусу: безкоштовно 15-50 (стаціонарні) або 0-800-50-15-50 (мобільні)
Проєкт №: 2017-1356
Статус: Не набрав голосів

Повний опис проєкту

Проблема

Одеса і на сьогодні є містом з найвищим ризиком інфікування ВІЛ в Україні. За даними статистики Обласного центру з профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом у 2016 році в віковій структурі питома вага молоді постійно росте – 15 -24 років – 11 осіб (19,1%); чоловіків – 28, жінок – 83 (співвідношення 1 : 2,9). Найбільше виявлення ВІЛ реєструється в групах ризику серед осіб, які мали сексуальні контакти – 26,6% та споживачів ін'єкційних наркотиків – 20,6%. Крім того, ми бачимо, що поширеними явищами серед молоді є тютюнокуріння, вживання алкоголю та спроби вживання наркотичних речовин. МБФ Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ,«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» на національному рівні проводить дослідження серед молоді та споживачів ін`єкційних наркотиків з приводу наявності тенденції збільшення вживання молодими людьми лікарських засобів, які вільно продаються в аптеках та призначаються від кашлю, болю, зменшення жару. Всі ці факти підтверджують необхідність проводити комплексні, організаційні та профілактичні заходи серед молоді. Здоров’я молодого покоління є одним з важливих показників соціального благополуччя, виступаючи одночасно основою розвитку всього людського потенціалу країни, забезпечення майбутнього держави. Особливе значення має діяльність, спрямована на формування здоров’я підлітків та молоді. Саме підростаюче покоління є майбутнім держави, і без сприятливої державної політики щодо збереження та зміцнення здоров’я в широкому сенсі (маються на увазі всі його складові – соціальне, психічне, духовне та фізичне) не може бути майбутнього в держави, яка претендує на гідне місце в Європі. Якісним показником фізичного здоров’я підростаючого покоління є здоровий спосіб життя, якій включає раціональне харчування, оптимальний режим праці та відпочинку, оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартовування, викорінювання шкідливих звичок, поінформованість і рівень знань про захист від ВІЛ/СНІД, ІППП та інших негативних явищ у молодіжному середовищі тощо.Інформатизація призвела до поширення нових форм соціально – психологічного третирування, які відрізняються анонімністю – принижені через SMS, соціальні мережі, електронні листи, «кібер-третируванням».Охорона здоров’я та формування здорового способу життя молоді є одним з пріоритетних завдань держави, що вимагає організації відповідного комплексу заходів медичного обслуговування. Невід’ємними складовими медичного забезпечення студентської молоді є профілактичні медичні огляди та доступність кваліфікованого медичного персоналу. Проведення медичних оглядів спрямоване на спостереження за станом здоров’я підлітків та молоді, вчасне виявлення і запобігання поширенню захворювань та надання рекомендацій про додаткові обстеження вузькими спеціалістами тощо. Неповнолітні особи, що не досягли 18 років, студенти вищих навчальних закладів належать до категорій населення, які мають проходити обов’язковий медичний огляд, який здійснюється відповідно до критеріїв, установлених законодавством України. Крітерії якості медичного обслуговування є одним з ключових засобів їх оцінювання та контролю. Особливу увагу важливо приділяти здійсненню соціальних програм роботи з підлітками груп ризику та їх найближчим оточенням, роботі з сім’ями з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Формування активної громадської позиції, членство в громадських організаціях, в тому числі на волонтерських засадах, дасть можливість молоді долучатися до різних видів активності, відчувати свою приналежність до ширшого кола людей, заповнювати своє дозвілля змістовним, корисним заняттям, розвивати свій творчій потенціал. Від ЗМІ вимагається створення сучасного та об’єктивного інформаційного простору здоров’я, в якому фахівці та популярні серед молоді особистості зможуть постійно доносити до кожної молодої людини та підлітка позитивний мeсeдж про відповідальне ставлення до власного здоров’я. Всі перераховані проблеми є обґрунтуванням для створення «Центру комплексної профілактичної, медично-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді»в м.Одеса.


Мета проєкту

Впровадження на базі КУ«ОМСП № 21» багаторівневої інноваційної інтегрованої моделі Центру комплексної, профілактичної, лікувально-діагностичної, медико-соціальної та психологічної допомоги молоді , підліткам та зокрема з багатодітних сімей,непрацездатним осібам, інвалідам м. Одеси та переселенцям з Криму, Донецької та Луганської областей, а самє:
-впровадження «Дружніх послуг»на принципах доступності, добровільності, доброзичливості, анонімності, конфіденційності в діяльність медичних закладів м. Одеси (ЦПМСД- первинної ланки та інші ЛПЗ);

-впровадження муніципально-громадської моделі формування здорового способу життя, відповідальної поведінки молоді та підростків;
-профілактики ВІЛ/СПИД, наркоманії шляхом проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед молоді під гаслом: «Здоровим бути модно!» сучасними нестандартними методами;
Перевагою запровадження цього проекту є:
1.Послідовність надання комплексної медично-психологічної допомоги в межах одного лікувально-профілактичного закладу;
2.Поліпшення якості проведення профоглядів та надання медичної допомоги студентської молоді з наступним виділенням груп ризику;
3.Забезпечення навчання персоналу навикам мотиваційного консультування, добровільного консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію студентської молоді та роботи з швидкими тестами.
4.Надання медично-соціальної та психологічної допомоги студентської молоді, підліткам зокрема з багатодітних сімей, непрацездатним,інвалідам, переселенцям з Криму та Донбасу;
5.Збільшення кількості осіб щодо проведення ДКТ, в т.ч. під час проведення профілактичних оглядів.


Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Придбання обладнання для:
- розвитку медичної інфраструктури,покращення послуг КУ ОМСП №21;
- забезпечення вільного доступу до медичної, психологічної, соціальної допомоги на рівні поліклінічних відділень та Центру комплексної у цілому, профілактичної допомоги підліткам та молоді;
- організації заходів для раньої діагностики та профілактики захворювань;
- пропагування та популяризації спорту та здорового спосібу життя,
- зниження захворюваності ВІЛ/СНІД шляхом проведення профілактичної роз‘яснювальної роботи;
- формування здорового способу життя та відповідальної поведінки молоді;
- популяризації та пропагування спорту та здорового спосібу життя (проведення семінарів-тренінгів, флешмобів, виступів у ЗМІ тощо.)
Комунальна установа «Одеська міська студентська поліклініка» надає безкоштовні медично-діагностичні послуги студентському населенню вищих навчальних закладів м. Одеси, в кількості 53200осіб. Протягом багатьох років нове обладнання не закуповувалося, тому надання якісних послуг згідно медичним протоколам обслуговуємому населенню на даний час є проблематичним.
Обладнання купувалося більше 20-30 років тому і підлягає списанню.
За підсумками 2016 р. загальна кількість відвідувань склала 326 343 осіб , з них по захворюванню - 135122. Проведено профілактичних оглядів – 191222, питома вага відвідувань з приводу профілактичних оглядів складає 59%, питома вага відвідувань з приводу захворювань - 41%, вперше виявлених захворювань – 60,2% від усіх зареєстрованих.
Загальна кількість відвідувань зі стоматології складає 61 745 осіб, планово оглянутих – 43 933, питома вага в порядку планової санації складає 71, 2 %, кількість санованих з підлеглих санації 11 020, питома вага санованих складає 72, 8%.
Таким чином, при такому обсязі проведеної профілактично - лікувальної роботи КУ «ОМСП № 21» потребує закупівлі стоматологічної апаратури та технічного обладнання.


Для кого цей проєкт

Цільовими групами цього проекту є:
Підлітки та студентська молодь м.Одеса, та зокрема інваліди,непрацездатні, з багатодітних сімей, підлітки груп ризику, переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей, ВІЛ-позитивні відвідувачі Одеської міської студентської поліклініки № 21 та відділення «Клініка, дружня до молоді», створеного за сприяння ЮНІСЕФ та МОЗ України.


Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

Відсутні


Приклади (кейси) схожих рішень

Впровадження пілотного проекту «Клініка, дружня до молоді» з 2005року на базі КУ «ОМСП № 21
Звіт про роботу відділеня «Клініка,дружня до молоді" КУ "ОМСП №21"(Звіт за 2016рік.прилагається)План заходів з реалізації проєкту


1 етап. Підготовчий:
Розробити план заходів щодо:
- впровадження моделі Центру з надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки для студентської молоді та підлітків, включаючи групи ризику, інвалідів, непрацездатних, з багатодітних сімей, категорію «Переселенці», "ВІЛ-позитивні";
- здійснення інтеграції «дружніх послуг» в діяльність медичних закладів, які надають послуги підліткам та молоді, а також впровадження в діяльність студентської поліклініки №21 організаційно-методичного центру щодо надання консультативної допомоги іншим лікувально-профілактичним закладам м. Одеса;
- об’єднати зусилля усіх структур, які надають комплексну медико - соціальну та психологічну допомогу підліткам та молоді.
Проведення переговорів з активістами трьох ЗОШ, трьох ПТУ та трьох ВНЗ, інформування про цілі та завдання проекту, обговорення та планування впровадження інформаційно-профілактичної акції ”Здоровим бути модно!», заходів проекту: флешмобів, акцій, рейдів, конкурсів, створення агітбригади із залученням учнів та студентів, виступів, затвердження робочого плану проекту, календарного графіку заходів разом з ГО «МЦР», Міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розподіл між молодими активістами обов'язків по підготовці заходів, залучення молоді, розповсюдження інформації в соц. мережах, зустрічей із ЗМІ. Розробка символіки, логотипів, акції.


2 етап. Основний:
- проведення Комплексних медичних оглядів з виявленням груп ризику
- збільшення кількості осіб цільової групи щодо проведення ДКТ, в т.ч. під час проведення проф. оглядів
- охоплення підлітків та студентській молоді профілактичною роботою щодо ВІЛ-інфікування
- забезпечення цільової групи медико-соціальними, психологічними та юридичними послугами, а також якісною,
кваліфікованою, консультативно-діагностичною, амбулаторною та стаціонарною допомогою (Денний стаціонар) в повному обсязі;
- лікарький контроль з розподілом фізкультурних груп та груп здоров'я;
- надання реабілітаційних медичних та психологічних послуг (ФТО, ЛФК, масаж)
- Проведення 10 семінарів-тренінгів та 10 акцій-флешмобів молодими активістами ВНЗів, колледжей, ЗОШ разом з ГО «Молодіжний Центр Розвитку», та Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- проведення вуличних 10 акцій в літку у зонах відпочинку м. Одеса, інформування населення та молоді про попередження ВІЛ-інфекції, формування безпечної поведінки та активної життєвої позиції, підвищення рівня толерантності до ВІЛ-інфікованих людей, розповсюдження інформаційно-профілактичних буклетів, листівок;
- проведення конкурсу малюнків та плакатів соціальної реклами під гаслом : «Здоровим бути модно!» з послідуючою виставкою малюнків та плакатів, відбір найкращих робіт для виготовлення макетів плакатів для білбордів, виготовлення та розміщення на рекламних площинах міста Одеса в якості соціальної реклами;
- інформувати громадськість про заходи інформаційно-профілактичної кампанії “Здоровим бути модно!”. Формувати позитивні приклади молодих активістів у ЗМІ, підготовити 3 друковані статті, 2 телерепортажі, всі заходи освітити у соцмережах, на сторінках партнерів інформаційно-профілактичної кампанії, у ЗМІ. У ЗМІ буде розміщено інформацію, яку будуть готовити молоді учасники проекту, також розповідати у телерепортажах та телепрограмах по особисту участь у проекті, його завдання, успіхи, результати та перспективи.
3 етап: Підведення підсумків.
Головним результатом проекту буде важливий вклад в розвиток молоді, здобуття змін та навичок організації та проведення цікавих сучасних нестандартних заходів, які розкривають їх таланти, надають можливість розвитку, творчого пошуку, подолання себе, самореалізації, отримання задоволення від процесу участі в заходах та отриманих результатів. Модель проекту - добрий приклад виховання відповідальності у прийнятті рішень зараз та у майбутньому, можливість самореалізації для молоді, набуття різного досвіду, виховання активного громадянина суспільства та благочинника для нашого міста.
Цей проект виховує у молодих людей активну життєву позицію, відповідальне ставлення до свого здоров’я та образу життя, толерантне ставлення до людей, наприклад, тих, хто живе з ВІЛ-інфекцією, потребу допомагати тим, кому потрібна допомога.
Цей проект – добрий приклад того, як молоді люди без додаткових ресурсів, в тому числі фінансових, можуть:
1) підвищувати рівень своєї обізнаності у питаннях збереження здоров’я,
2) підвищувати особистісний рівень (комунікативні, лідерські, організаторські якості, впевненість у себе, задоволення від корисної для громади самореалізації,
3) підвищувати професійний рівень,
4) приймати активну участь у соціальному житті суспільства на місцевому рівні та впливати на протидію розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДа, у подальшому, можливо, на протидію розповсюдження туберкульозу, гепатиту та інших небезпечних інфекцій,
5) формувати у молодших позитивний приклад поведінки молодіжних лідерів, волонтерів, які самі організовують та виконують добрі справи.
В цілому, все це у подальшому впливатиме на поліпшення соціальної ситуації у місті, на зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, на збереження здоров’я молоді, в т.ч. репродуктивного, на професійне самовизначення, на розвиток волонтерського руху, на підвищення активності участі молоді у процесах прийняття важливих для громади рішень, тобто, на розвиток самоврядування, на створення нових місцевих молодіжних, благодійних організацій.


Ключові показники оцінки результату проєкту


Розвиток медичної інфраструктури,покращення медично-соціальних послуг та забезпечення вільного доступу до їх отримання.
Рівень поінформованості про ризики інфікування з соціально-небезпечних захворювань, та інші негативні явища у молодіжному середовищі (анкетування)
Зменшення рівня захворюваності(ВІЛ-інфекції, ІПСШ, туберкульозу,гепатитів, онкозахворювань,)зменшення загострення захворювань у групі диспансерних хворих, зменшення захворювань з ВУТ та виходу на первинну інвалідність.
Збільшення охвату профілактичними оглядами та ФГ-обсягом до 100%. Збільшити якість надання медичної допомоги студентської молоді шляхом введення в працю медичних працівників європейських протоколів якості медичної допомоги.
.jpg
№2017-1356.jpg
(223.13 Kb)

.doc
Анализ работы КДМ 2016р..doc
(1.11 Mb)

.doc
ПРОЭКТ.doc
(55.5 Kb)
2017-05-31 18:18   Проєкт створено

2017-05-31 23:58   Проєкт відправлений на розгляд (фінальна редакція)

2017-06-02 14:05   Проєкт опублікований.
Звіт про попередню оцінку відповідності проєкту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.pdf
2017-1356.pdf
(286.76 Kb)

2017-06-02 14:05   Відповідальний: Департамент охорони здоров’я

2017-06-08 17:35   Звіт про аналіз відповідності проєкту - Департамент охорони здоров’я
.jpg
ГП №21.jpg
(565.68 Kb)
.jpg
ГП №21-2.jpg
(441.88 Kb)

2017-06-12 17:45   Допущений до голосування

2017-08-01 19:36   Не набрав голосів