Проект №: 2017-1009
Статус: Не допущен к голосованию

Полное описание проекта

Проблема

Проблеми відсутності в молоді позитивних прикладів для ведення соціально активного способу життя, а також відсутність мотивації з точки зору особистого та громадського розвитку. Як добре відомо, молодь, особливо в підлітковому віці, є дуже чутливі до впливу інших людей. Від того в якій обстановці вихованний та, хто є для нього життєвим орієнтиром, безпосередньо залежать особисті якості. На жаль, сьогодні часто прикладом для наслідування, є зовсім не ті люди. Так, в останні десятиліття в підлітковій среді отримали розвиток злочинність і наркоманія.Важливо створювати для молоді правильні приклади для наслідування з найактивніших, творчих,спортивних, успішніх однолітків. Важливу роль відіграє донесення цих прикладів до цільової аудиторії. Серед іншого можливість бути в числі кращих з кращих буде мотивацією для активної участі у заходах в залежності від сфери їх діяльності і в досягненні ними різних висот. Це буде відігравати важливу роль у запобіганні розвитку негативних відхилень серед молоді.


Цель проекта

Вирішення проблеми відсутності в молоді позитивних прикладів для ведення соціально активного способу життя, а також відсутності мотивації з точки зору особистого та громадського розвитку.


Предлагаемое решение, к решению проблемы и его обоснование

"50 найуспішніших молодих людей Одеси" - це проект за допомогою якого має бути створено необхідне інформаційне поле, яке буде платформою для пропагування здорового та культурного образу життя серед молоді. Буде створена веб-сторінка, на якій буде публікуватися вся актуальна і необхідна інформація щодо проекту. В ході реалізації проекту буде сформовано список учасників в залежності від номінацій в якій вони беруть участь. Етапи конкурсного відбору будуть проводитися згідно попередньо опублікованою на сайті інформацією і відкритою для ознайомлення учасникам. На веб-сайті процедура визначення переможців буде проводитися шляхом відкритого голосування. Загальні положення про проведення конкурсу будуть знаходитися у відкритому доступі для можливості ознайомлення з ними.


Для кого этот проект

Молоді люди віком від 14 до 30 років.План мероприятий по реализации проекта


Підготовчий етап
1 Формування команди проекту, визначення необхідних ресурсів для реалізації проекту - Вересень 2017
Розробка фірмового стилю та поліграфічної продукції - Вересень 2017
Розробка положень - Вересень 2017
Публікація прес релізів - Вересень 2017
Розповсюдження інформації щодо початку проекту - Вересень 2017
Рекламна кампанія проекту - Вересень 2017
2 Підготовчий етап - Вересень 2017
Початок збору заявок від учасників - Жовтень 2017
Закінчення прийому заявок від учасників - Жовтень 2017
Роботи комісії на формування рейтингу - Жовтень 2017
Листопад 2017 - Зустрічі з учасниками. Відео інтерв'ю учасників.
Церемонія нагородження переможців рейтингу. Нагородження учасників рейтингу
Публікація результатів в засобах масової інформації та на сайтах.
3 Завершальний етап - Грудень 2017
Підсумки реалізації проекту. Визначення майбутніх перспектив розвитку
Поширення результатів рейтингу
Публікування пост релізів

Ключевые показатели оценки результата проекта


Кількісні визначники
1. подано 120 заявок на участь;
2. сформований рейтинг з 50 чоловік;
3. рейтинг опубліковано в 4 ресурсах;
4.5 соціальних партнерів були залучені;
5. відомості про результати рейтингу розповсюдженні по актуальних ЗМІ регіонального масштабу;
6. інформація про результати рейтингу було донесено до 70% молодих людей;
Якісні визначники
Одеська молодь активно брала участь у проекті;
Сформований позитивний приклад для молоді;
Підвищення обізнаності молоді про своїх найбільш успішних одноліток;
Підвищений рівень активності в основних напрямках (спорт, культура, роботи, соціальних заходів) в муніципальних утвореннях області;
Залучення соціальних партнерів;
Проект отримав рекламу в засобах масової інформації;
2017-04-24 13:27   Проект создан

2017-05-05 19:10   Проект отправлен на рассмотрение

2017-05-11 15:03   Проект опубликован.
Звіт про попередню оцінку відповідності проекту - Департамент економічного розвитку ОМР.
.jpg
50 науспішніших молодих людей Одеси.jpg
(484.47 Kb)

2017-05-11 15:03   Ответственный: Департамент освіти та науки

2017-06-01 11:15   Отчет об анализе соответствия проекта - Департамент освіти та науки
.jpg
img025.jpg
(1.34 Mb)
.jpg
img026.jpg
(1.57 Mb)

2017-06-12 23:37   Не допущен к голосованию